RSS

Wydarzenia

Forum Liderów Młodzieżowych w Łagiewnikach

Dobiega końca Forum Liderów Młodzieżowych – warsztaty w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Uczestniczyła w nich młodzież z 8 krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Finał spotkania odbył się 29 sierpnia w sobotę w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Łagiewnikach. Młodzi spotkali się tam m.in. z kardynałem Stanisławem Dziwiszem i Leszkiem Zegzdą z zarządu województwa.

30 08 2015Więcej
Więcej

Strategia Rozwoju Małopolski

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 „Małopolska 2020. Nieograniczone możliwości”, przyjęta przez Sejmik 26 września 2011 r., wyznacza cele, które – jako społeczność regionalna - możemy i chcemy osiągnąć w perspektywie roku 2020... Więcej

Województwo Małopolskie 2014

Prezentowany Państwu raport towarzyszy Małopolsce od 1999 roku. Każdego roku przedstawiamy zjawiska, tendencje i zmiany, jakie zachodzą w regionie w sferze społeczno-gospodarczej... Więcej

Małopolska Agroturystyka

W trosce o naszych turystów udostępniamy Państwu bazę wybranych gospodarstw agroturystycznych w Małopolsce. Są to obiekty znajdujące się na terenach wiejskich, skategoryzowane według zasad Polskiej Federacja Turystyki Wiejskiej "GG", posiadające kategorię od standard do 3 słoneczek... więcej

Szlak Architektury Drewnianej

Szlak Architektury Drewnianej w Województwie Małopolskim, o długości 1500 km obejmuje 250 zespołów architektonicznych od kościołów, cerkwi, kaplic i dzwonnic po spichlerze, wiejskie chałupy i szlacheckie dwory... Więcej