RSS

Fundusze Europejskie w Małopolsce

Bank Propozycji Projektów Transgranicznych

W ramach trwających prac nad Programem Współpracy Transgranicznej PL – SK 2014 – 2020, Województwo Małopolskie zorganizowało w terminie 10 grudnia 2013 r. – 20 stycznia 2014 r. otwarty nabór na propozycje wspólnych polsko – słowackich projektów transgranicznych realizowanych przez podmioty w Województwie Małopolskim w partnerstwie z podmiotem z Kraju Preszowskiego lub Żylińskiego (oraz powiatu Spišská Nová Ves).

18 04 2014Więcej

Konsultacje publiczne projektu Programu PL – SK 2014-2020

Informujemy, iż rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020. 

18 04 2014Więcej

O nowym RPO z gorlickimi samorządowcami

Kształt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 stał się głównym tematem spotkania marszałka Marka Sowy z Konwentem Wójtów i Burmistrzów Powiatu Gorlickiego. 

17 04 2014Więcej

Nowoczesny plac targowy dla starosądeckich gospodarzy

W Małopolsce mamy ponad 60 targowisk. W pierwszym rozdaniu w ramach PROW dofinansowaliśmy ich aż 19, czyli wszystkie, na które zostały złożone aplikacje. Cieszymy się, że wśród nich był również wniosek ze Starego Sącza – mówił podczas uroczystego otwarcia zmodernizowanego placu targowego członek zarządu Stanisław Sorys. 

17 04 2014Więcej

Nowa sala gimnastyczna w Ochojnie

Dzięki wsparciu z funduszy unijnych udało się zrealizować kolejną inwestycję na terenie województwa małopolskiego. Nowy zapleczem sportowo-rekreacyjnym może się do dziś pochwalić szkoła podstawowa w Ochojnie. W oficjalnym otwarciu uczestniczył wicemarszałek Wojciech Kozak.

16 04 2014Więcej