RSS

Fundusze Europejskie w Małopolsce

Konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych MRPO

Zarząd Województwa Małopolskiego, będący Instytucją Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, rozpoczyna proces konsultacji społecznych projektów, które potencjalnie zostaną wpisane do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych.

30 10 2014Więcej

Wiemy kto zbuduje Szpital Uniwersytecki UJ

Firma Warbud S.A. będzie budować nową siedzibę Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. Gościem spotkania, podczas którego poinformowano o wyborze wykonawcy i dyskutowano o postępach w realizacji kluczowej dla ochrony zdrowia w Małopolsce inwestycji był marszałek Marek Sowa.

29 10 2014Więcej

Konsultacje społeczne projektu złożonego dodatkowo do Banku Projektów Regionalnych

Zarząd Województwa Małopolskiego, będący Instytucją Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, rozpoczyna proces konsultacji społecznych projektu złożonego dodatkowo do  Banku Projektów Regionalnych, który potencjalnie może starać się o dofinansowanie kosztów przygotowawczych w ramach 9 osi priorytetowej Pomoc Techniczna Działanie 9.3 "Przygotowanie Inwestycji Strategicznych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO)”

29 10 2014Więcej

Nowa przepompownia uratuje Hubenice przed powodzią

Mieszkańcy Hubenic (gm. Gręboszów) mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Powodzie na taką skalę, jak w 2009 czy 2010 roku już im nie grożą. Spokój ma zapewnić im nowoczesna przepompownia  melioracyjna, która odprowadzać ma nadmiar wody  spływającej do kanału  i zbiornika hubenickiego za obwałowania na Wiśle. 

25 10 2014Więcej

Małopolski projekt przełamuje bariery edukacji

Pokaz lekcji on-line realizowanej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz dyskusje i prelekcje specjalistów w dziedzinach edukacji oraz nowoczesnych technologii informatycznych – dziś na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się Konferencja Edukacyjna pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy” ponad barierami w edukacji. W spotkaniu uczestniczyli marszałek Marek Sowa, wicemarszałek Roman Ciepiela oraz członek Zarządu WM Jacek Krupa.

24 10 2014Więcej