RSS

Fundusze Europejskie w Małopolsce

Mieszkańcy Korzennej korzystają już z nowoczesnego placu targowego

Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wielu miejscowościach Małopolski powstają nowoczesne targowiska. Także w Korzennej na rolników, handlowców i klientów czekają już komfortowe, zadaszone stanowiska wraz z zapleczem sanitarnym. W otwarciu placu uczestniczyli dziś członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda oraz radny województwa Stanisław Pasoń.

23 01 2015Więcej

Przedsiębiorcy sporo skorzystają z unijnych funduszy

Charakterystyka dziedzin inteligentnej specjalizacji regionu oraz wsparcie biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  – tego w dużej mierze dotyczyło 51. posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski. Wspomniano też o sytuacji KWK Brzeszcze. Obrady prowadził marszałek Marek Sowa.

21 01 2015Więcej

Samorządy czekają na nowe środki z UE

Za nami kolejne spotkanie gospodarzy małopolskich miast, gmin i powiatów. Ważnym tematem Forum były fundusze unijne, zwłaszcza Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kiedy ruszą pierwsze konkursy, w ramach których gminy i powiaty starać będą mogły się o dofinansowanie? Marszałek Marek Sowa zapowiedział, że najprawdopodobniej w połowie tego roku.

20 01 2015Więcej

Są jeszcze do wykorzystania pieniądze z PROW 2007-2013

Gminy z Małopolski mają jeszcze szanse na dofinansowania z PROW 2007-2013. Wicemarszałek Stanisław Sorys przedstawił dziś podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski możliwości na uzyskanie środków na projekty związane z gospodarką wodno-ściekową oraz odnawialnymi źródłami energii.

20 01 2015Więcej

Pomoc niepełnosprawnym w latach 2014-2020

Jakie możliwości pomocy osobom niepełnosprawnym przyniesie nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej? Jakie środki przeznaczone zostaną nie tylko na ich leczenie, ale też ich aktywizację społeczną w ramach centralnych i regionalnych programów unijnych? Na te tematy dyskutowali dziś uczestnicy konferencji „Pomoc osobom niepełnosprawnym w nowej perspektywie unijnej w latach 2014 – 2020”. O wsparciu niepełnosprawnych w ramach nowego RPO dla Województwa Małopolskiego mówił wicemarszałek Wojciech Kozak.  

19 01 2015Więcej