RSS

Fundusze Europejskie w Małopolsce

Środowisko, klimat, energia w europejskich regionach

Działania proekologiczne w Europie – na ten temat rozmawiali dziś w Brukseli przedstawiciele Komitetu Regionów. Marszałek Marek Sowa wziął udział w 16. posiedzeniu Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE), podczas którego głosowano nad dwoma opiniami: „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: przegląd prawodawstwa UE w zakresie odpadów” oraz „Możliwości zasobooszczędności w sektorze budowlanym”.

11 12 2014Więcej

Forum dla Kultury w Gorlicach

Trwa pierwsze z serii spotkań poświęconych kulturze lokalnej. W Gorlicach spotkali się przedstawiciele lokalnego środowiska kulturalnego, dyrektorzy domów kultury, bibliotek, fundacji i stowarzyszeń oraz przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu.

10 12 2014Więcej

Konsultacje społeczne Projektów Indywidualnych w MRPO

Przedstawiamy sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowych projektów kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

10 12 2014Więcej

Leszek Zegzda w nowosądeckiej Regionalnej Telewizji Kablowej

O swoich planach pracy w Zarządzie Województwa Małopolskiego mówił w programie „Rozmowa Dnia” Leszek Zegzda. Cała rozmowa jest dostępna na stronie internetowej Regionalnej Telewizji Kablowej w Nowym Sączu.

09 12 2014Więcej

Biuletyn "Fundusze Europejskie dla Małopolski"

Zachęcamy Państwa do lektury grudniowego biuletynu pt. ”Fundusze Europejskie dla Małopolski”.

09 12 2014Więcej