RSS

Fundusze Europejskie w Małopolsce

Babiński stawia na nowoczesność

Większy udział energii ekologicznej i mniejsza uciążliwość dla środowiska – taki będzie efekt inwestycji, którą rozpoczyna Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego w Krakowie. We wtorek pre-umowę w tej sprawie podpisał Stanisław Sorys, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Stanisław Kracik, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

26 08 2014Więcej

Konsultacje społeczne Projektów Indywidualnych w MRPO

Przedstawiamy sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowych projektów kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

25 08 2014Więcej

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 – szansa na dynamiczny rozwój regionu

2 878,2 mln euro – to środki unijne przeznaczone na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Program zawiera obszerny pakiet proponowanych działań, które mają zapewnić harmonijny rozwój całego województwa.

21 08 2014Więcej

Zostały tylko dwa tygodnie, aby wziąć udział w IV edycji konkursu Małopolski Inkubator Pomysłowości

Konkurs Małopolski Inkubator Pomysłowości to wyjątkowa szansa dla małopolskich doktorantów na wygranie nawet 20 000 złotych! Co należy zrobić aby włączyć się w walkę o nagrody? Przede wszystkim wykazać się pomysłowością i przedsiębiorczością. No i oczywiście należy opracować biznesplan, tym razem wpisujący się już w nową Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020. Nabór innowacyjnych pomysłów trwa do 1 września!

19 08 2014Więcej

Dofinasowanie na gospodarkę wodno- ściekową

Samorząd województwa dofinansuje prace nad projektami w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Pięć gmin z powiatu brzeskiego i tarnowskiego otrzyma blisko 5,5 mln złotych wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowy gwarantujące wsparcie tych przedsięwzięć przekazali dziś wicemarszałek Roman Ciepiela oraz członek Zarządu Stanisław Sorys.

18 08 2014Więcej