RSS

Fundusze Europejskie w Małopolsce

Znamy najbardziej innowacyjne firmy w regionie

„Innovator Małopolski” to konkurs, którego celem jest promocja kreatywnych rozwiązań biznesowych i wyłonienie najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w naszym województwie. Kto w tym roku zapracował na to prestiżowe wyróżnienie?

18 11 2014Więcej

Warsztaty i szkolenia dla przedsiębiorczych Małopolan

W naszym regionie trwa Międzynarodowy Tydzień Przedsiębiorczości. Do niedzieli mieszkańcy Małopolski mogą wziąć udział w warsztatach, szkoleniach i wykładach m.in. na temat zakładania własnej firmy, pozyskiwania funduszy, zarządzania i bycia dobrym liderem. Spotkania obywają się nie tylko w Krakowie, ale także innych miastach regionu.

18 11 2014Więcej

Pomogą skłóconym wspólnikom

Marszałek Marek Sowa podpisał wraz z samorządowcami i przedsiębiorcami akt powołania Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Placówka ma pomagać przedsiębiorcom w rozwiązywaniu sporów – m.in. gospodarczych, budowlanych czy inwestycyjnych. Pomysłodawcy centrum nie mają wątpliwości – w ten sposób uda się odciążyć krajowe sądy. 

17 11 2014Więcej

Liderzy Biznesu z Małopolski Zachodniej nagrodzeni

Znamy najszybciej rozwijające się firmy z Małopolski Zachodniej. Podczas Gali Biznesu, która obyła się w Muzeum Zamek w Oświęcimiu, marszałek Marek Sowa nagrodził najlepszych przedsiębiorców z tej części naszego województwa. 

14 11 2014Więcej

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu złożonego dodatkowo do Banku Projektów Regionalnych

Zarząd Województwa Małopolskiego, będący Instytucją Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, na mocy Uchwały Nr 1142/14 z dnia 16 października 2014 r., przeprowadził konsultacje społeczne dotyczące projektu złożonego dodatkowo do Banku Projektów Regionalnych, który potencjalnie może starać się o dofinansowanie kosztów przygotowawczych w ramach 9 osi priorytetowej Pomoc Techniczna Działanie 9.3 pn. „Przygotowanie Inwestycji Strategicznych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.

13 11 2014Więcej