RSS

Fundusze Europejskie w Małopolsce

Marek Sowa gościem porannym Radia Kraków

O zbliżającym się Forum Ekonomicznym,  Unii Europejskiej i sukcesie Donalda Tuska, który już niebawem będzie przewodził Radzie Europejskiej w porannym programie Radia Kraków będzie mówić marszałek Marek Sowa. Zapraszamy do słuchania radia już we wtorek po godzinie 8.00. Audycja będzie dostępna również na stronie radiofonii.

01 09 2014Więcej

Małopolska pod znakiem ekologii

Poprawa środowiska naturalnego w gminie Radłów będzie możliwa dzięki finansowaniu ze środków unijnych projektu zwiększającego udział energii ekologicznej. W środę w Radłowie wicemarszałek Roman Ciepiela oraz członek Zarządu Stanisław Sorys podpisali umowę w ramach MRPO na lata 2007-2013 na dofinansowanie inwestycji zwiększającej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

27 08 2014Więcej

Babiński stawia na nowoczesność

Większy udział energii ekologicznej i mniejsza uciążliwość dla środowiska – taki będzie efekt inwestycji, którą rozpoczyna Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego w Krakowie. We wtorek pre-umowę w tej sprawie podpisał Stanisław Sorys, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Stanisław Kracik, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

26 08 2014Więcej

Konsultacje społeczne Projektów Indywidualnych w MRPO

Przedstawiamy sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowych projektów kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

25 08 2014Więcej

Zostały tylko dwa tygodnie, aby wziąć udział w IV edycji konkursu Małopolski Inkubator Pomysłowości

Konkurs Małopolski Inkubator Pomysłowości to wyjątkowa szansa dla małopolskich doktorantów na wygranie nawet 20 000 złotych! Co należy zrobić aby włączyć się w walkę o nagrody? Przede wszystkim wykazać się pomysłowością i przedsiębiorczością. No i oczywiście należy opracować biznesplan, tym razem wpisujący się już w nową Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020. Nabór innowacyjnych pomysłów trwa do 1 września!

19 08 2014Więcej