RSS

Fundusze Europejskie w Małopolsce

Podążaj za nami do Małopolski

Do poniedziałku pielgrzymi z całego świata, którzy odwiedzą Rzym będą mieć okazję poznać Małopolskę Karola Wojtyły, czyli miejsca bezpośrednio związane z polskim papieżem. Stacjonujący w Rzymie Camper Małopolski będzie zapraszał do naszego regionu poprzez darmowe mapy, pamiątkowe kartki i projekcje filmowe. 

22 04 2014Więcej

Bank Propozycji Projektów Transgranicznych

W ramach trwających prac nad Programem Współpracy Transgranicznej PL – SK 2014 – 2020, Województwo Małopolskie zorganizowało w terminie 10 grudnia 2013 r. – 20 stycznia 2014 r. otwarty nabór na propozycje wspólnych polsko – słowackich projektów transgranicznych realizowanych przez podmioty w Województwie Małopolskim w partnerstwie z podmiotem z Kraju Preszowskiego lub Żylińskiego (oraz powiatu Spišská Nová Ves).

18 04 2014Więcej

Konsultacje publiczne projektu Programu PL – SK 2014-2020

Informujemy, iż rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020. 

18 04 2014Więcej

O nowym RPO z gorlickimi samorządowcami

Kształt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 stał się głównym tematem spotkania marszałka Marka Sowy z Konwentem Wójtów i Burmistrzów Powiatu Gorlickiego. 

17 04 2014Więcej

Nowoczesny plac targowy dla starosądeckich gospodarzy

W Małopolsce mamy ponad 60 targowisk. W pierwszym rozdaniu w ramach PROW dofinansowaliśmy ich aż 19, czyli wszystkie, na które zostały złożone aplikacje. Cieszymy się, że wśród nich był również wniosek ze Starego Sącza – mówił podczas uroczystego otwarcia zmodernizowanego placu targowego członek zarządu Stanisław Sorys. 

17 04 2014Więcej