RSS

Fundusze Europejskie w Małopolsce

Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowych projektów kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Małopolskiego, będący Instytucją Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (MRPO), podjął decyzję o rozszerzeniu Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) o propozycje nowych inwestycji.

22 04 2015Więcej

3 mln zł na remont dróg w powiecie gorlickim

Przebudowa blisko 10 km dróg, remont chodników i przepustów pod jezdnią – wartość wszystkich prac remontowych, które będą prowadzone w powiecie gorlickim to ok 5,7 mln zł. Ponad 3,3 mln sfinansowane zostanie z MRPO 2007-2014. Umowę na realizację prac remontowych przekazał dziś władzom lokalnym wicemarszałek Stanisław Sorys

20 04 2015Więcej

Co łączy Stanisława Karpiela-Bułeckę z Funduszami Europejskimi dla Małopolski?

„Małopolska myśli” to nowa kampania promująca Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Podczas cyklu pięciu imprez, w największych miastach regionu będzie można wziąć udział w konkursie i wygrać zaproszenia VIP na koncert i spotkanie z zespołem „Future Folk”. Przede wszystkim to jednak doskonała okazja, by przekonać się, że warto korzystać z unijnych funduszy. Pierwsza impreza z cyklu już jutro w Zakopanem!

16 04 2015Więcej

Jak skorzystać z funduszy unijnych?

Na to pytanie odpowiadał marszałek Marek Sowa podczas spotkania w Borzęcinie. - Fundusze Europejskie przyniosą realne korzyści nie tylko dla mieszkańców dużych miast w regionie, ale także dla mniejszych miejscowości – przekonywał marszałek Marek Sowa. Podczas spotkania z samorządowcami, przedstawicielami biznesu i organizacji pozarządowych, marszałek przedstawił możliwości wsparcia działań inwestycyjnych i społecznych z funduszy europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

15 04 2015Więcej

O planach współpracy polskich i niemieckich regionów

Wspólne działania regionów sąsiadujących ze sobą krajów sprzyjają tworzeniu silnej Europy i mają realny wpływ na poziom życia jej mieszkańców – przekonywali uczestnicy spotkania Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Podczas wydarzenia, które odbyło się dziś we Wrocławiu, samorząd Małopolski reprezentował wicemarszałek Stanisław Sorys.

15 04 2015Więcej