Biuletyn Informacji Publicznej

Pod jednym adresem internetowym www.malopolska.pl/bip we Wrotach Małopolski zamieszczono wszystkie Biuletyny Informacji Publicznej instytucji publicznych działających w Małopolsce.

Biuletyny Informacji Publicznej we Wrotach to unikalny w skali kraju produkt - oparty na jednolitym układzie działów i treści dla wszystkich małopolskich podmiotów publicznych. Zastosowanie podobnego schematu zamieszczania informacji dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa ułatwia znalezienie dokumentów.

Współpraca z Wrotami Małopolski w ramach realizacji BIP przez podmioty administracji publicznej przynosi wymierne korzyści, bowiem instytucje nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów tworzenia własnego Biuletynu. W tym systemie - Biuletyny realizowane są dla nich BEZPŁATNIE, nie jest również konieczne zwiększenie zatrudnienia. Strony każdego podmiotu są wypełniane informacjami przez pracowników tychże jednostek i stopniowo udostępniane internautom.

Obecnie we Wrotach Małopolski znajduje się 170 gmin i 18 powiatów oraz Małopolski Urząd Wojewódzki, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie, Archiwum Państwowe w Krakowie, podmioty administracji zespolonej, Izba Skarbowa i Urzędy Skarbowe.

Dostęp do informacji publicznej we Wrotach Małopolski