Napisz do nas

Temat:

Treść:

Kontakt (adres e-mail):


Napisz do  Urzędu Marszałkowskiego !!!

Zaznaczamy jednak, że pisma wpływające w ten sposób nie będą wszczynały postępowania administracyjnego, a także nie będą podlegały procedurze udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski.

Równocześnie  mają Państwo możliwość formalnego składania w formie elektronicznej skarg, wniosków na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.00 Nr 98 poz. 1071 ze zm) poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP: kliknij tutaj.

powrót