Ochrona zabytków

Wykaz podmiotów, którym udziela się dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego, w 2007 r.

L.p. ZADANIE WNIOSKODAWCA KWOTA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZŁ
1. Prace konserwatorskie, restauratorskie dawnego dworu obronnego wraz z kaplicą z XVII wieku w Zebrzydowicach Konwent Bonifratrów pw. św. Floriana Zebrzydowice 95 000
2. Remont zabytkowego kościoła pw. ŚŚ. App. Szymona i Judy Tadeusza z Nidku, pochodzącego z przed 1539 r. Parafia ŚŚ. App. Szymona i Judy Tadeusza Nidek 95 000
3. Konserwacja ołtarza bocznego - lewa strona M.B. Niepokalanie Poczętej w kościele parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej Parafia św. Józefa Sękowa 44 450
4. Piąty etap konserwacji zabytkowej polichromii pod chórem panieńskim w kościele św. Wojciecha w Staniątkach Opactwo św. Wojciecha SS. Benedyktynek, Staniątki 37 533
5. Konserwacja obrazu sztalugowego na podobraziu płóciennym "Św. Franciszek Ksawery" szkoła włoska aut. Baroccio 1604 r. z kościoła parafialnego pw. Dziesięciu Męczenników w Niepołomicach Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Dziesięciu Męczenników w Niepołomicach 4 990
6. Konserwacja ołtarza w kaplicy Matki Bożej Bolesnej w Orawce Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Orawce 70 000
7. Remont i izolacja fundamentów zabytkowej drewnianej cerkwi prawosławnej pw. św. Kosmy i Damiana w Bartnem Parafia Prawosławna w Bartnem 25 870
8. Konserwacja polichromii ornamentalnej patronowej ścian, sklepienia i chóru w cerkwi pw. św. Dymitra z 1861 r. Rektorat Rzymsko-Katolickiego Kościoła w Leluchowie 95 000
9. Konserwacja polichromii XVIII w. , zdobiącej wnętrze drewnianego kościoła z 1585 r. pw. Narodzenia Najświętszej Panny Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia NMP Jodłownik 95 000
10. Konserwacja obiektów ruchomych wyposażenia zabytkowego kościoła w Trybszu, kontynuacja prac Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Elżbiety w Trybszu 31 780
11. Konserwacja ołtarza głównego, barokowego z pocz. XVIII w., w zabytkowym kościele z 1750 r. pw. Św. Marcina Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej w Gromniku 21 980
12. Konserwacja ambony rokokowej z II poł. XVII w. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina w Marcyporębie 35 000
13. Konserwacja ołtarza głównego, renesansowego XVI w., w zabytkowym kościele pw. Podwyższenia św. Krzyża z 1540 r. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia św. Krzyża w Podolu 80 000
14. Konserwacja polichromii sklepienia i ścian chóru muzycznego w kościele św. Wojciecha w Staniątkach Opactwo Św. Wojciecha SS. Benedyktynek, Staniątki 95 000
15. Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza neogotyckiego pw. Serca Jezusowego z Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja w Przyszowej Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja w Przyszowej 29 400
16. Konserwacja ołtarza bocznego z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem z Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Hebowie Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia N.M.P.w Hebdowie 33 810
17. Konserwacja ambony z kościółka w Rzepienniku Biskupim Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Rzepienniku Biskupim 12 000
18. Budynek mieszkalny. Rekonstrukcja drewnianego balkonu z rzeźbioną balustradą, wymiana 4 schodów zewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego z blachy na gont drewniany Kołtaś Janina i Józef - Chochołów 192 25 000
19. Budynek mieszkalny. Wymiana pokrycia dachowego na nowy gont drewniany Szczechowicz Stanisław - Chochołów 23 7 000
20. Budynek mieszkalny. Wymiana pokrycia dachowego na nowy gont drewniany Zając Maria - Chochołów 27 7 000
21. Budynek mieszkalny. Wymiana pokrycia dachowego na nowy gont drewniany, wymiana szczytów Michniak Józef - Chochołów 121 10 000
22. Budynek mieszkalny. Wymiana więźby dachowej i pokrycia dachowego na nowy gont drewniany Sojka Maria -
Chochołów 34
14 000
23. Konserwacja Ołtarza Głównego (II poł. XVII w.) w prezbiterium kościoła pw. św. Bartłomieja (I poł XV w.) w Zbyszycach Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Zbyszycach 8 500
24. Konserwacja malowideł ściennych (ok. poł. XVII w.) w prezbiterium kościoła pw. św. Bartłomieja (I poł XV w.) w Zbyszycach Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Zbyszycach 17 500
25. Wymiana pokrycia dachowego na nowy gont drewniany w budynku gospodarczym, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym Gromada Józefa, Chochołów 10 000
26. Konserwacja ołtarza św. Izydora w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Więcławicach 42 700
27. Prace konserwatorskie przy XVIII wiecznej ambonie, XIV wiecznej chrzcielnicy kamiennej Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia N.M.P. w Grabiach 35 000
28. Konserwacja gotycko-renesansowej polichromii na stropie nawy w kościele pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Krużlowej 20 000
29. Remont poddasza wraz z renowacją więźby dachowej, całkowitą wymianą pokrycia dachowego (gont), przemurowaniem kominów oraz wymianą instalacji odgromowej dworu w Świdniku Maria i Krzysztof Twardowscy
Świdnik
95 000
30. Konserwacja dwóch epitafiów z pocz. XVII w. - Macieja Słowaka oraz Hieronima Spinka w bazylice pw. św. Andrzeja Ap. w Olkuszu Rzymskokatolicka parafia pw. św. Andrzeja Ap. w Olkuszu 29 037
31. Konserwacja kamiennej kolumny z figurą św. Stanisława (XVIII w) w Szczepanowie, Gmina Brzesko, Województwo Małopolskie, Diecezja Tarnowska Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczepanowie 26 522
32. Konserwacja późnorenesansowego ołtarza głównego z kościoła filialnego w Rzepienniku Biskupim Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Rzepienniku Biskupim 20 000
33. Konserwacja malowideł ściennych, ze scenami: Zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie, Zwiastowanie Pasterzom, kuszenie Chrystusa, na parapecie chóru muzycznego (1641-43) w kościele pw. św. Michała Archanioła w Binarowej Parafia Rzymskokatolicka pw. Michała Archanioła w Binarowej 36 200
34. Konserwacja obrazów stanowiących wyposażenie Pałacu Arcybiskupiego w Krakowie. Konserwacja pięciu portretów królów polskich autorstwa Henryka Bąkowskiego z XIX wieku Kuria Metropolitalna w Krakowie 40 000
35. Program prac zabezpieczających przy romańskim kościele Św. Mikołaja i Św. Marii Magdaleny w Dziekanowicach - remont więźby dachowej i pokrycia dachowego Parafia Rzymskokatolicka pw. Macierzyństwa NMP w Dziekanowicach 95 000
36. Montaż instalacji przeciwpożarowych i wydzielenie stref pożarowych w kościele i klasztorze Sióstr Klarysek w Starym Sączu - etap 2 Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu 75 000
37. Konserwacja drewnianej gotyckiej (1500 r.) rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego z kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa w Szczepanowie Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa w Szczepanowie 17 980
38. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji konserwatorskiej Kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach 32 550
39. Konserwacja prospektu organowego i malowidła gotyckiego pod chórem w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie Parafia Rzymskokatolicka pw. Grobu Chrystusa i św. Jakuba Apostoła Młodszego w Miechowie 50 000
40. Wymiana stolarki okiennej i wymiana deskowania na elewacjach budynku Stanisław Maciej Miętus Chochołów 14 000
41. Wymiana pokrycia dachów i kopuł oraz deskowania ścian zabytkowej cerkwi prawosławnej w Wysowej Zdroju Parafia Prawosławna pod wezwaniem św. Archanioła Michała w Wysowej 95 000
42. Konserwacja techniczna i estetyczna malowideł stropu - XVII w., część zachodnia z przedstawieniem Ewangelistów: św. Łukasz i św. Mateusz, Dwór w Laskowej Eugenia Michałowska Laskowa 44 500
43. Konserwacja polichromii ściennej (ściana płd. nawy) w Cerkwi Prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej w Hańczowej (kontynuacja) Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej Hańczowa 50 000
44. Konserwacja techniczna i estetyczna ikonostasu (lewa strona) z cerkwi greckokat. pw. św. Demetriusza w Śnietnicy Parafia katolicka obrządku greckokatolickiego pw. św. Demetriusza w Śnietnicy 38 300
45. Konserwacja drewnianej, polichromowanej i złoconej rzeźby św. Jana Nepomucena z 2 poł XVIII w. z dawnego kościoła paraf. pw. św. Antoniego op. w Męcinie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Męcina 25 000
46. Konserwacja drewnianej, złoconej płaskorzeźby rokokowej tęczy XVIII w. z dawnego kościoła paraf. pw. św. Antoniego op. w Męcinie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Męcina 29 000
47. "Ruiny zamku w Muszynie". Badania archeologiczne oraz prace zabezpieczające Miasto i Gmina Uzdrowiskowa
Muszyna
33 000
48. Prace konserwatorskie przy 4 ołtarzach kościoła św. Ducha w Nowym Sączu Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego Księży Jezuitów, Nowy Sącz 65 000
49. Renowacja i konserwacja zabytkowego kościoła drewnianego w Kasinie Wielkiej Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Marii Magdaleny Kasina Wielka 100 000
50. Remont kapitalny drewnianego zabytkowego kościółka w Łopusznej Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Łopusznej 100 000
51. Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych klasztoru SS. Norbertanek Klasztor SS. Norbertanek w Imbramowicach 95 000
52. Wykonanie prac konserwatorskich wraz z programem prac zabezpieczających i remontowych przy kościele pw. NMP Niepokalanego Poczęcia w Wolbromiu - odnowa ogrodzenia Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Niepokalanego Poczęcia w Wolbromiu 30 981
53. Konserwacja późnogotyckiego obrazu pt. "Zaśnięcie Matki Boskiej" z kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej 32 500
54. Konserwacja późnogotyckiego ołtarza szafiastego z kościoła parafialnego pw. św. Zygmunta w Żelichowie - V etap prac (konserwacja techniczna i estetyczna zewnętrznych skrzydeł oraz wszystkich elementów drewnianych architektury ołtarza) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Zygmunta w Żelichowie 85 000
55. "Dom Św. Kingi" - w zespole Klasztoru ss. Klarysek Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu 43 181
56. Konserwacja malowideł ściennych pw. św. Parascewy, dawnej cerkwi greckokatolickiej w Kwiatoniu Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy Uście Gorlickie 35 000
57. Konserwacja obrazu pt. "Św. Benedykt" - KL 49/ I olej na płótnie, wys.: 212 cm, szer.: 112 cm Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie 15 437
58. Konserwacja obrazu pt. "Portret biskupa Michała Oborskiego" XVII w., KL 29/I, wys.: 109.5, szer.: 84 cm Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie 9 916
59. Konserwacja XVII/XVIII wiecznego ikonostasu w cerkwi pw. Opieki Matki Boskiej w Bielance Parafia Prawosławna pw. Matki Boskiej w Bielance 10 400
60. Izolacje poziome murów fundamentalnych - Szpital Świętej Królowej Jadwigi w Bieczu Fundacja na rzecz Szpitala Ubogich im. św. Królowej Jadwigi w Bieczu 95 000
61. Realizacja zadania publicznego. Konserwacja ikonostasu z cerkwi pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy w Zdyni. Kontynuacja prac Parafia Prawosławna Opieki Najświętszej Bogurodzicy w Zdyni 60 000
62. Konserwacja elewacji i wystroju wnętrza kaplicy barokowej z 1763 r. w Pojałowicach Parafia Rzymskokatolicka w Nasiechowicach 85 000
63. Prace konserwatorskie przy ołtarzu "Serce Pana Jezusa" - kontynuacja Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina Bpa i MB Pocieszenia w Czermnej 37 408
64. Konserwacja obrazów drogi krzyżowej z 1 poł. XIX w. w gotyckim kościele pw. Św. Małgorzaty z ok. 1460 r. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Raciborowicach 40 000
65. Polichromia ścienna nawy kościoła parafialnego w Bobrku - pełna konserwacja Parafia Trójcy Przenajświętszej w Bobrku 50 000
66. Restauracja barokowo-klasycystycznego dworu w Ropie - izolacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz konstrukcji dachu Fundacja "Szlachetne Zdrowie…" Ropa 80 000
67. Wymiana pokrycia dachowego, okien i drzwi oraz odnowienie elewacji dawnego magistratu w Lanckoronie Gmina
Lanckorona
80 000
68. Konserwacja drewnianego, polichromowanego i złoconego XVII-wiecznego ołtarza głównego z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem i tabernakulum Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja Skała 65 000
69. Konserwacja polichromii figuralno-ornamentalnej autorstwa A. Miksza w nawie głównej, kruchcie, zakrystiach oraz przedsionkach kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Przyszowej Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja w Przyszowej 80 000
70. Rekonstrukcja węzła bramnego zamku w Rabsztynie Gmina
Olkusz
40 000
71. Remont generalny dachu na zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Katarzyny w Grybowie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie 50 000
72. Konserwacja ołtarza i obrazu św. Anna Samotrzeć (1631 r.) w kaplicy św. Anny w Podegrodziu Gmina Podegrodzie 35 000
    RAZEM: 3 364 425

Wykaz podmiotów którym UDZIELA się dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego, w 2007r.

Lp.

NAZWA ZADANIA

WNIOSKODAWCA

KWOTA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZŁ

1.

Remont dachu Kościoła Parafialnego przy ul. Zygmuntowskiej w Nowym Sączu Parafia Rzymsko-katolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa Nowy Sącz 100 000

2.

Konserwacja drewnianego polichromowanego i złoconego XVII wiecznego ołtarza głównego z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem i tabernakulum z kościoła pw. św. Mikołaja w Skale II etap Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Skała 20 000

3.

Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła w Łapanowie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła Łapanów 100 000

4.

Program prac konserwatorskich etap II ołtarze boczne w kościele Parafialnym pw. św. Katarzyny w Oleśnie Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Katarzyny Olesno 65 000

5.

Konserwacja ołtarza głównego z Kościoła Narodzenia NMP w Racławicach Olkuskich Parafia Rzymsko-katolicka pw. Narodzenia NMP
Racławice
50 000

6.

Remont elewacji obiektów w kompleksie Zamku Żupnego w Wieliczce: Zamek Południowy i Północny Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 48 000

7.

Drenaż odwadniający i osuszający teren wokół kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rzepienniku Biskupim Parafia Rzymsko-katolicka pw. Wniebowzięcia NMP Rzepiennik Biskupi 50 000

8.

Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w Kościele pw. św Kazimierza w Radgoszczy Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Kazimierza Radgoszcz 60 000

9.

(SAD) Osiek - remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego drewnianego kościoła pw. św Andrzeja Apostoła w Osieku/k Oświęcimia, woj. Małopolskie Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Andrzeja Apostoła

Osiek

80 000

10.

Wykonanie prac konserwatorskich i odgrzybieniowych przy polichromii ściennej z XVI wieku w nawie kościoła pw. Wszystkich Świętych w Krościenku n. D. Parafia Rzymsko-katolicka pw. Wszystkich Świętych Krościenko 19 000

11.

Konserwacja polichromii na ścianie wschodniej wraz z konserwacją i rekonstrukcją okna i witrażu w Kaplicy pw. św. Marii Magdaleny w Bazylice Grobu Bożego Parafia Rzymsko-katolicka pw. Grobu Chrystusa i św. Jakuba Apostoła Młodszego Miechów 50 000

12.

Raciborowice - konserwacja obrazów drogi krzyżowej z 1 poł XIX w. w gotyckim kościele parafialnym pw. św. Małgorzaty z ok. 1460 - kontynuacja prac Parafia Rzymsko-katolicka św. Małgorzaty Dz. M. Raciborowice 10 000

13.

Konserwacja ołtarza bocznego w kościele parafialnym pw. św. Stanisława B.M. w Binczarowej - dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra Parafia Rzymsko-katolicka pw. św Stanisława B.M. Binczarowa 17 000

14.

Remont elewacji oraz pokrycia dachu budynku zabytkowego kościoła drewnianego pw. NMP Wniebowziętej na Burku w Tarnowie przy ul. Najświętszej Maryi Panny 1 Parafia Matki Bożej Szkaplerznej, Tarnów 85 000

15.

Prace związane z remontem 8-głosowych organów firmy Rieger oraz XIX neogotyckiej szafy organowej w kościele pw. Świętej Trójcy przy Klasztorze Sióstr Klarysek w Starym Sączu Klasztor Sióstr Klarysek Stary Sącz 80 000

16.

Gromnik - konserwacja ambony barokowej XVIII w., w zabytkowym kościele drewnianym z 1750 r. pw. św. Marcina Parafia Rzymsko-katolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Gromnik 40 000

17.

Kontynuacja kompleksowych prac konserwatorskich wystroju średniowiecznego, drewnianego kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Panny Marii w Harklowej Parafia Rzymsko-katolicka pw. Narodzenia NMP
Harklowa
58 000

18.

Generalny remont podłogi i budowa studni odwadniającej Parafia Prawosławna pw. św. Kosmy i Damiana Bartne 38 000

19.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego dworu w Zembrzycach Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Kraków
90 000

20.

Instalacja systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwłamaniowego w zabytkowym XVII wiecznym kościele w Szyku w celu ochrony zabytku należącego do Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Barbary i Stanisława Bpa.

Szyk

100 000

21.

Zdynia - konserwacja ikon czterech Ewangelistów oraz ikony Matki Boskiej Opiekunki w cerkwi parafialnej pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy Parafia Prawosławna pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy Zdynia 58 000

22.

Wymiana pokrycia dachowego na cerkwi w Łosiu Parafia Katolicka obrządku greckokatolickiego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny Łosie 68 000

23.

Obraz Matka Boska z dzieciątkiem XVII wiek 180x150 cm. Obraz Matka Boska Różańcowa z duszami czyśćcowymi, XVIII wiek 170x120 cm Parafia Rzymsko-katolicka pw. Wszystkich Świętych Sobolów 40 000

24.

Renowacja grupy ukrzyżowania Parafia Rzymsko-katolicka św. Mikołaja Chrzanów 22 000

25.

Prace konserwatorskie przy XVIII wiecznej ambonie Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Wawrzyńca Goszcza 25 000

26.

Prace konserwatorskie przy cyklu obrazów Stacje drogi krzyżowej XVIII w. Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła Bodzanów 35 000

27.

Prace konserwatorskie ołtarza głównego w barokowo-klasycznym kościele w Małastowie Parafia Rzymsko-katolicka pw. Wniebowzięcia NMP Małastów 25 000

28.

Remont wieży kościoła w Radziszowie Parafia Rzymsko-katolicka pw. św Wawrzyńca Radziszów 50 000

29.

Prace konserwatorskie przy wschodniej i południowej ścianie chóru muzycznego w kościele św. Wojciecha w Staniątkach - kontynuacja prac przy zabytkowej dekoracji wnętrza kościoła Opactwo św. Wojciecha ss. Benedyktynek Staniątki 17 000

 

 

RAZEM:

1 500 000

powrót