Ochrona zabytków

Konkurs "Kapliczka" – edycja 2014

Uchwałą nr 237 z dnia 11 marca 2014 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu pod nazwą „Kapliczka” – dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach.

Termin składania wniosków o dotację upłynął 10 kwietnia 2014 r.

W dniu 26 maja 2014 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podają decyzje w formie uchwały nr LI/823/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach w ramach konkursu pod nazwą „Kapliczka".

Podjęcie decyzji w formie uchwały przez Sejmik Województwa Małopolskiego o udzieleniu dotacji w kwocie ogółem 208 000 zł, na realizację 56 zadań nastąpiło z uwzględnieniem opinii i rekomendacji Komisji konkursowej oceniającej wnioski oraz Zarządu Województwa Małopolskiego.

Informacja o wynikach naboru.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerami telefonów: (12) 63 03 407, 63 03 139.


 

Zabytkowe kapliczki małopolski

Kapliczki współtworzą małopolski krajobraz od wieków. Usytuowane na polach, przy drogach – wszędzie tam są znakiem sacrum wpisanym w przestrzeń codzienności. Strzegą granic pomiędzy światem swojskim a budzącym niepokój nieznanym. Przy rozstajnych drogach ochraniają wędrowca w chwili wyboru kierunku podróży. Można w nich widzieć drogowskaz na drodze, którą jest ludzki los. 


Kapliczka w Zdyni, gmina Uście Gorlickie, po konserwacji w 2010 r.

Zawieszane na drzewach, wznoszone na podobieństwo niewielkich świątyń, murowane lub drewniane, będące architektoniczną oprawę dla obrazów i rzeźb – kapliczki te reprezentują bardzo różny poziom artystyczny, ale wszystkie posiadają istotną wartość ideową. Fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota, dla upamiętnienia znaczących dla miejscowej wspólnoty wydarzeń niejednokrotnie stanowią ważny element budowania jej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością.

Kapliczka w Sierakowie, lokowana przy drodze wojewódzkiej, przed konserwacją w 2010 r.

Samorząd Województwa Małopolskiego, doceniając wartość zabytkowych kapliczek, w latach 2009-2010 oraz w 2014 r. wspierał małopolskie gminy i powiaty w działaniach zmierzających do poprawy stanu zachowania dzieł małej architektury sakralnej przyznając dotacje w konkursie pod nazwą "Kapliczka”. W ramach programu wykonano konserwację w sumie 102 zabytkowych kapliczek.


Kapliczka w Starej Wsi, gmina Limanowa, przed konserwacją w 2010 r.

Samorząd Województwa Małopolskiego zrealizował również remonty konserwatorskie wybranych 26 kapliczek znajdujących się przy drogach wojewódzkich na terenie Małopolski, w 2009 r. w miejscowościach: Zakliczyn, Bieśnik, Siemiechów, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Biskupi, Jawornik, Rudnik, Sułkowice, Stryszawa, Zawoja, Sucha Beskidzka, Budzów, Zembrzyce i Skawica, w 2010 r. w miejscowościach: Poręba Żegoty, Wola Zabierzowska, Biskupice Radłowskie, Wierzbanowa, Sieraków, Ropica Górna, Faliszewice, Moszczenica. Wykonawcy prac wybrali zostali w trybie przetargu nieograniczonego, prace realizowano w oparciu o sporządzone wcześniej programy konserwatorskie.

 
Kapliczka MB w Faliszewicach, lokowana przy drodze wojewódzkiej, po konserwacji w 2010 r.

powrót