Herb, Flaga, Logo

System Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego

Opracowany dokument ma za zadanie wzmocnić i ujednolicić przekaz promocyjny stosowany w regionie w różnorodnych przedsięwzięciach marketingowych, powstających na różnych płaszczyznach: tożsamości lokalnej, promocji kultury, turystyki, nauki, sportu, gospodarki i in. Unifikacja systemu identyfikacji dotyczy przekazu kreowanego przez różne podmioty: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne oraz inne podmioty, pełniące istotną rolę w tworzeniu marki Małopolska.

Nowy manual nakreśla kierunek zmian, unifikując przekaz pozostawia swobodę, której jedynym ograniczeniem jest czytelność logo.

System Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego

Logo Małopolski składa się z piktogramu oraz logotypu, będącego nazwą regionu. Piktogram jest inicjałem litery M. Logo jest uniwersalną, nowoczesną i abstrakcyjną formą nawiązującą do charakterystycznych wyróżników regionu: szczytów górskich, wież kościołów oraz aspiracji mieszkańców. Kojarzy się jednocześnie z wijącą się rzeką, ciągłością, harmonią, dynamiką, kreatywnością i odwagą. Kształt piktogramu nawiązuje również do symboli królewskich tj. stylizowanej korony, będącej nieodłącznym symbolem dawnych władców Polski.

Na potrzeby komunikacji opracowano podstawową wersję logo w wariantach:

centralnym:

Materiały drukowane:

JPG
PDF
AI
EPS

Materiały elektroniczne:

PNG


poziomym:Materiały drukowane:

JPG
PDF
AI
EPS

Materiały elektroniczne:

PNG

 

Wersja monochromatyczna i achromatyczna

Logo w promocji zagranicznej

Patern

Logotyp dla Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych

Wszystkie wersje logo (.zip 10,2 MB)

Szablon prezentacji

Wszelkie działania i materiały promocyjne, przygotowane z użyciem znaku graficznego Województwa Małopolskiego według wytycznych zawartych w Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego, należy przesłać do akceptacji do Departamentu Marki Małopolska na adres: logo@umwm.pl 

Osoba do kontaktu: Żaneta Zatorska, tel. 12 61 60 414, e-mail: zaneta.zatorska@umwm.pl 

powrót