Strategia Rozwoju Małopolski na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na  lata 2011-2020 „Małopolska 2020. Nieograniczone  możliwości”, przyjęta przez Sejmik 26 września 2011  r., wyznacza cele, które – jako społeczność regionalna — możemy i chcemy osiągnąć w perspektywie roku 2020. 

 Strategia - dokument do pobrania

Wizją władz regionu jest, aby: „Małopolska była atrakcyjnym miejscem życia, pracy i spędzania czasu wolnego, europejskim regionem wiedzy i aktywności, silnym wartościami uniwersalnymi, tożsamością i aspiracjami swoich mieszkańców, świadomie czerpiącym z dziedzictwa i przestrzeni regionalnej, tworzącym szanse na rozwój ludzi i nowoczesnej gospodarki”.

Strategia w liczbach

Dokument jest efektem trwających blisko 2,5 roku prac reprezentantów różnych środowisk, ekspertów, naukowców oraz przedstawicieli Samorządu Województwa”. W debacie regionalnej udział wzięło ponad 1,5 tys. mieszkańców województwa. W grupie tej znaleźli się m.in. naukowcy, przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy, samorządowcy, osoby związane z kulturą, reprezentanci organizacji pozarządowych, studenci, uczniowie szkół średnich i gimnazjalnych.

 

Zobacz animację 

powrót