Programy Strategiczne do roku 2020

Konsultacje społeczne

Od 4 kwietnia do 10 maja 2013 r. trwają konsultacje społeczne projektów 9 Programów Strategicznych:

 1. Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy
 2. Regionalna Strategia Innowacji
 3. Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego
 4. Transport i Komunikacja
 5. Obszary Wiejskie
 6. Ochrona Zdrowia
 7. Marketing Terytorialny
 8. Ochrona Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 9. Włączenie Społeczne wraz z projektem Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Uwagi do projektów Programów Strategicznych można zgłaszać wypełniając formularz.

Wypełnione formularze prosimy przesyłać:

 • elektronicznie na adres: programystrategiczne@umwm.pl
 • lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków
 • lub faksem na numer: 12 29 90 726

Uwagi do projektu Programu Strategicznego Ochrona Środowiska wraz prognozą odziaływania na środowisko można składać również ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56, pok. 253 w godzinach 8-16.

Dodatkowo informacje na temat miejsc i tematów spotkań organizowanych w procesie konsultacji projektu Programu Strategicznego Włączenie Społeczne wraz z projektem Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 będą na stronie internetowej www.rops.krakow.pl

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego. 

 

powrót