RSS

Wydarzenia

Miasto Limanowa liderem rankingu aktywności gmin w subregionie sądeckim

Już po raz ósmy Fundacja Sądecka wraz z Instytutem Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ogłosiły wyniki Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego w 2015 r. Uroczystej gali w starosądeckim „Sokole” towarzyszyły panele dyskusyjne, w których wzięli udział: Leszek Zegzda z zarządu województwa oraz Urszula Nowogórska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego.

27 06 2016Więcej

Sesja sejmiku: zarząd województwa z absolutorium za 2015 rok

Głównym punktem porządku obrad XXIV sesji sejmiku była debata nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Województwa Małopolskiego za poprzedni rok. Radni usłyszeli także informacje nt. realizacji budżetu obywatelskiego Małopolski.

27 06 2016Więcej

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o bezpieczeństwie w trakcie ŚDM 2016

W czwartek 16 czerwca 2016 roku odbyło się piąte posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Województwie Małopolskim, które prowadził jej Przewodniczący, Pan Wojciech Grzeszek. Spotkanie poświęcone zostało bezpieczeństwu i sytuacji sanitarnej w Małopolsce w kontekście przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie oraz informacji na temat przekształceń w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. 

23 06 2016Więcej

LIFE - w walce o lepsze powietrze w Małopolsce

W środę oficjalnie ruszył projekt zintegrowany LIFE, który ma pomóc w walce z zanieczyszczaniem powietrza w Małopolsce. Dzięki staraniom Samorządu Województwa Małopolskiego udało się zachować pierwotną wysokość dotacji od Komisji Europejskiej (ok. 42 mln zł). Co więcej – w porównaniu z pierwszymi założeniami tego innowacyjnego projektu Województwa Małopolskiego – w działania włączyli się nowi partnerzy, w tym Województwo Śląskie. Projekt LIFE ma być realizowany do 2023 r.

22 06 2016Więcej

Radni Województwa na Forum Inwestycyjnym w Tarnowie

Przyszłość startupów oraz szeroko pojęte innowacje były głównymi tematami pierwszego dnia Forum Inwestycyjnego w Tarnowie. Impreza odbyła się już po raz dziewiąty, a wśród panelistów i słuchaczy znaleźli się również radni województwa małopolskiego.

20 06 2016Więcej