RSS

Wydarzenia

Charsznica zasmakowała w Małoposce

Charsznickie Dni Kapusty odbyły się już po raz 20. Na popularnym święcie pojawił się m.in. wicemarszałek Wojciech Kozak oraz radny Adam Domagała by wręczyć Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. Złoty krzyż otrzymał Jan Żebrak, Wójt Charsznicy, srebrny – Mariusz Wolny, radny powiatu miechowskiego, prezes OSP Dąbrowiec i członek prezydium ZG OSP Charsznica.

15 09 2014Więcej

Małopolska Szkoła Gościnności otwarta po remoncie

Jedna z najnowocześniejszych placówek edukacyjnych w Małopolsce została dziś oficjalnie otwarta po generalnym remoncie. Uczniowie szkoły mogą już cieszyć się m.in. odnowionymi pomieszczeniami, pracownią warsztatów gastronomicznych, zapleczem kuchennym i nową salą restauracyjną. Tak gruntowna modernizacja była możliwa dzięki środkom z MRPO 2007-2013.

15 09 2014Więcej

Cricoteka została "rozpakowana"

Nie atłasowa wstęga, ale zwykły sznurek został przecięty, by ogłosić otwarcie Cricoteki. Uroczystego „rozpakowania” dokonali w piątek marszałek Marek Sowa, dyrektor Natalia Zarzecka oraz minister Małgorzata Omilanowska. Wydarzenie zgromadziło wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego niezwykłego obiektu. W otwarciu uczestniczyli m.in.radni województwa, w tym przewodniczący sejmiku Kazimierz Barczyk i przewodniczący Komisji Kultury SWM Leszek Zegzda.

12 09 2014Więcej

III Miechowskie Dni Jerozolimy

Co 2 lata w Miechowie organizowane są Miechowskie Dni Jerozolimy. Wydarzenie przyciąga wielu chętnych do uczestnictwa we wspólnej modlitwie, a także atrakcjach Festynu Średniowiecznego na miejskim rynku.

08 09 2014Więcej

Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego o okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Małopolskiego

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie wojewódzkiej komisji wyborczej dla wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

08 09 2014Więcej