Plan Gospodarki Odpadami

Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Krakowie organizuje szkolenia dla gmin pn. „Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi”, które odbędą się w dniach 26 i 27 lutego 2014 r. w siedzibie UMWM przy ul. Racławickiej 56.

Ankieta dla uczestników szkoleń


Informacja o wynikach Konkursu „Małopolska Czysta Gmina” więcej... 


 


Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego i uchwała w sprawie jego wykonania oraz jej zmiany przyjęte przez Sejmik Województwa Małopolskiego więcej...


 Wdrażanie PGOWM zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi – szkolenie dla gmin. więcej...


Konsultacje społeczne i opiniowanie projektu Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej...


Konferencja poświęcona projektowi Planu Gospodarki Odpadami Województwa Malopolskiego - 7 marca 2012 r.

W ramach działań umożliwiających szeroką dyskusję nad dokumentem, Samorząd Województwa zorganizował konferencję dla gmin, podczas której został omówiony projekt Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz następstwa wynikające z wdrożenia nowych regulacji prawnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. więcej...


Projekt Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zarząd Województwa Małopolskiego dnia 17 lutego 2012 roku przyjął projekt Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej...


Spotkania konsultacyjne z gminami i administratorami instalacji odpadowych z terenu projektowanych regionów gospodarowania odpadami komunalnymi - 3-12 października 2011 r.

W związku z opracowywanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego projektem aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego w dniach 3-12 października 2011 r. odbyły się spotkania konsultacyjne w gronie przedstawicieli gmin oraz prowadzących instalacje do zagospodarowania bądź unieszkodliwiania odpadów, mających na celu określenie regionów gospodarki odpadami. więcej...


Konferencja „Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi” - 19 września 2011 r.

Samorząd Województwa w dniu 19 września br. zorganizował konferencję, pt. „Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi”. więcej...