Program Ochrony Środowiska

Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr LVI/894/14 z dnia 27 października 2014 r. przyjął Program Strategiczny Ochrona Środowiska.

Program Strategiczny Ochrona Środowiska jest aktualizacją Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014, który został przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 24 września 2007 r. Jest on jednocześnie dokumentem, który realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.

Program prezentuje działania przewidziane do realizacji w latach 2014-2020 w tym także te, które nie wynikają z bezpośrednich kompetencji Samorządu Województwa Małopolskiego. Jest więc dokumentem kompleksowo traktującym zadania ochrony środowiska poprzez określone priorytety i najistotniejsze kierunki działań.

Program Strategiczny Ochrony Środowiska

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU STRATEGICZNEGO OCHRONA ŚRODOWISKA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 25 sierpnia 2014 r. – 29 września 2014 r.

W sierpniu 2014 r. ZWM przyjął projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt Programu został skierowany do konsultacji społecznych, które trwały od dnia 25 sierpnia 2014 r. do dnia 29 września 2014 r.

Raport z przebiegu konsultacji społecznych

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU STRATEGICZNEGO OCHRONA ŚRODOWISKA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 4 kwietnia 2013 r. – 8 maja 2013 r.

W marcu 2013 r. ZWM przyjął projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.(do pobrania) Projekt Programu został skierowany do konsultacji społecznych, które trwały od 4 kwietnia do 10 maja 2013 r.

Raport z przebiegu konsultacji społecznych