Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe

"Czy Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych w Cysternach Może Być Bezpieczny?"


W dniach 25-26 maja br z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Departamentu Transportu, Gospodarki i Infrastruktury oraz przy współpracy Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej, Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie oraz Jednostki Ratownictwa Chemicznego sp z o.o. odbyło się trzynaste już ogólnopolskie seminarium szkoleniowe :Czy przewóz drogowy Towarów Niebezpiecznych w Cysternach może Być Bezpieczny?”.

Uczestnicy mieli okazję uczestniczyć nie tylko w zajęciach teoretycznych przygotowanych i przeprowadzonych przez wybitnych specjalistów ale także mogli zapoznać się z poszczególnymi typami cystern, które zostały zaprezentowane w drugim dniu.

Początek (trzynastego!) seminarium związany był z wieloma perturbacjami. Ze względu na prace drogowe na trasach dojazdowych na czas nie dotarli uczestnicy niemniej w efekcie w zajęciach uczestniczyło około 80 osób.
Wykłady rozpoczął dr inż. Waldemar Maliszewski z Politechniki Wrocławskiej, który w oparciu o doświadczenia JRCH Tarnów przedstawił zagadnienia klasyfikacyjne towarów niebezpiecznych na przykładzie utleniacza do paliw rakietowych.

Po nim głos zabrał Pan Stefan Sawczak z firmy ZECO – Systemy Ochrony Mienia sp. z o.o. we Wrocławiu. Punktem ciężkości jego wystąpienia były zagadnienia bezpieczeństwa wynikające miedzy innymi z konieczności wprowadzenia planów zapewnienia bezpieczeństwa dla towarów wysokiego ryzyka zgodnie z przepisami działu 1.10 umowy ADR.

W wykładzie redaktora kwartalnika „Towary Niebezpieczne” pana Marka Różyckiego przedstawione zostały znowelizowane wymogi stawiane przez Umowę ADR od 1 lipca br. w zakresie oznaczania i dokumentacji. Zagadnienia prowadzenia akcji ratowniczych pojazdów przewożących cysterny na podstawie doświadczeń JRG w Katowicach Piotrowicach przedstawił bryg Bogusław Dudek – dowódca JRG nr 2 w Katowicach. W swoim wystąpieniu zwracał on uwagę na elementy niezbędne dla strażaków na miejscu zdarzenie, które mogą zostać odpowiednio przygotowane przez innych uczestników transportu.

Seminarium zaszczycił także Pan Henryk Ognik z Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie. W czasie swojego wykładu udzielił on wielu odpowiedzi na pytania związane z nowymi normami i szczegółami technicznymi cystern, które powinny znaleźć zastosowanie w praktyce producentów oraz użytkowników cystern. W prezentacji Andrzeja Korony – doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym w firmie Nijman/Zeetank przedstawione zostały problemy, z którymi napotka się podmiot dokonujący zakupu oraz wprowadzenia do eksploatacji cystern. Zaprezentowane zostały liczne wzory dokumentów oraz przykłady praktyczne pozwalające na sprawne i ekonomiczne zgłoszenie cysterny pod dozór właściwej władzy oraz uzyskanie dla niej odpowiednich dokumentów.
W tegorocznym seminarium poruszane były także tematy związane z warunkami technicznymi stacji paliw płynnych. Przedstawił je bryg. Krzysztof Kociołek ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Prezentacja obejmowała wiele przykładów praktycznych i ze względu na obszar zainteresowania – stacje paliw – pozwoliła na wzbudzenie chwili nostalgii wynikających z uwiecznionych cen paliw. Niestety, można by spróbować zreasumować, że zwiększające się bezpieczeństwo idze w parze ze wzrostem cen paliw…. jednak nie względy ekonomiczne ale nowe rozwiązania oraz wymagania aktów prawnych były najważniejszym punktem zainteresowania.

Seminarium znalazło swoje zwieńczenie podczas wykonanej przez przedstawicieli firm Air Liquide Polska prezentacji pojazdu baterii do przewozu wodoru sprężonego oraz cysterny kriogenicznej. Dzięki uprzejmości  Zakładu Transportu Samochodowego Sp z o.o. Autozat
z Tarnowa uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z cysterną kontenerem i i cysterną FL do przewozu substancji chemicznych

Uczestnicy zaglądali każdej cysternie „prosto w oczy” i zapoznawali się ze szczegółami konstrukcji. Dla odważnych cysterny stały otworem. Dzięki podstawieniu ich w stanie próżnym i oczyszczonym można było nawet zobaczyć podstawione egzemplarze od środka. Każda z cystern prezentowana była wraz z dokumentacją, co pozwoliło na weryfikacje wiedzy teoretycznej z praktyką.

Po raz pierwszy seminarium odbyło się z udziałem gości z zagranicy. Na zaproszenia patrona medialnego – kwartalnika „Towary Niebezpieczne” seminarium odwiedził przedstawiciele niemieckiego wydawnictwa Storck, który przekazywał interesujące informacje w zakresie rynku firm myjących cysterny.

Uczestnicy podczas zajęć oraz nieformalnych rozmów poszukiwali odpowiedzi na pytanie sformułowane w temacie seminarium. Wszyscy byli zgodni – odpowiedz na postawione pytanie musi być twierdząca jednak próba rozwinięcia tezy tematu spotkałaby się z koniecznością poruszenia wielu tematów.

Różnorodność tematyki oraz wszechstronność wykładowców pozwoliła uczestnikom na znalezienie indywidualnych odpowiedzi na praktyczne pytania wynikające z codziennych operacji transportowych.

Fotografie: Zofia Balcer Stoch

Materiały: Pobierz plik Adobe Acrobat

1.SKUTKI MYLNEJ KLASYFIKACJI TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH NA
PRZYKŁADZIE UTLENIACZA DO PALIW RAKIETOWYCH
dr inż. Waldemar Maliszewski, Politechnika Wrocławska, przedstawiciel Jednostki
Ratownictwa Chemicznego Tarnów Sp. z o.o.

2. PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PO NOWELIZACJI UMOWY EUROPEJSKIEJ (ADR)
Stefan Sawczak, Firma „ZECO – Systemy Ochrony Mienia Sp. z o.o.” we Wrocławiu, Dyrektor ds. Ochrony Fizycznej

3. PRAKTYKA PRZEWOZU W CYSTERNACH
Marek Różycki, doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów
niebezpiecznych (DGSA), Redaktor Naczelny kwartalnika
„Towary Niebezpieczne”

4. WYPADKI Z UDZIAŁEM CYSTERN, KRAJOWY SYSTEM RATOWNICTWA –
ZMIANY ORAZ PRAKTYKA

bryg. Bogusław Dudek, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2
Komendy Miejskiej PSP w Katowicach

5. ZMIANY PRAWNE W PRZEPISACH ADR, DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI I
UŻYTKOWANIA CYSTERN DO TRANSPORTU TOWARÓW
NIEBEZPIECZNYCH, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ W WYDANIU ADR 2007 r.

Andrzej Kolasa, Transportowy Dozór Techniczny
Henryk Ognik, Transportowy Dozór Techniczny

6. STATYSTYKA PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
W 2006 ROKU NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ DORADCÓW DGSA
Marek Różycki

7. PROCEDURA DOPUSZCZENIA CYSTERN DO PRZEWOZU TOWARÓW
NIEBEZPIECZNYCH
Andrzej Korona, doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów
niebezpiecznych (DGSA) w firmie Nijman/Zeetank Sp. z o.o.
w Sandomierzu

8. WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ STACJE PALIW
PŁYNNYCH. ZASADY ODBIORU PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ
...
mł. bryg. Krzysztof Kociołek, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

powrót