Małopolski System Informacji Turystycznej

Małopolski System Informacji Turystycznej MSIT - MRPO

Małopolski System Informacji Turystycznej – MSIT powstał w efekcie realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:

  • Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy
  • Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej
  • Schemat A. Budowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej

Projekt realizowany był przez Województwo Małopolskie – Lidera projektu w partnerstwie z 25 jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Małopolski – Partnerami projektu.

Głównym założeniem projektu było stworzenie nowoczesnego, regionalnego systemu informacji turystycznej, zintegrowanego w warstwie analogowej i cyfrowej, co będzie miało bezpośredni wpływ na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu.

Korzyści:

  • wysoka jakość usług i podniesienie stopnia satysfakcji turystów,
  • dostarczenie kompleksowej i rzetelnej informacji jako elementu aktywnej polityki marketingowej i promocyjnej regionu,
  • dostosowanie informacji turystycznej (IT) do europejskich standardów oraz ujednolicenie standardu IT w całym województwie,
  • wzrost liczby osób korzystających z usług informacji turystycznej,
  • zwiększenie stopnia dostępności informacji turystycznej, również dla osób niepełnosprawnych,
  • zwiększenie stopnia wykorzystania atrakcyjności turystycznej województwa w sposób zrównoważony.

Wartość projektu:

Uchwała ZWM nr 971/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 sierpnia 2010 r.

Całkowita wartość projektu: 16 539 016,33 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 15 790 070,51 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych (85%): 13 421 559,09 zł

Wkład własny (Lider projektu + Partnerzy projektu): 3 117 457,24 zł