RSS

Organizacje pozarządowe

Jak skutecznie promować wolontariat?

Promocja i organizacja wolontariatu w Małopolsce, społeczna odpowiedzialność biznesu – m.in. o tych tematach dyskutowano podczas posiedzenia  Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się w ten piątek. Obrady poprowadził Jacek Krupa, Członek ZWM właściwy m.in. do spraw współpracy z NGO.

22 05 2015Więcej

Małopolska Współpraca Terytorialna 2020

Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rozwoju współpracy terytorialnej „MAŁOPOLSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA 2020”.

08 05 2015Więcej

Konsultacje – zmiana programu współpracy z NGO na 2015

Konsultacje w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LVI/889/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015".

07 05 2015Więcej

Darmowe szkolenia dla NGO

Ruszają pierwsze bezpłatne szkolenia i seminaria  w ramach małopolskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (COP), które powstało dzięki współpracy Województwa Małopolskiego i Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. Skorzystać z nich będą mogli pracownicy NGO z całego województwa. Wystarczy wejść na stronę internetową i wypełnić odpowiedni formularz. Wszystkie informacje są dostępne tutaj.

06 05 2015Więcej

Otwarty konkurs ofert pn. "Naukowe Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne"

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2015 r. pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”.

06 05 2015Więcej