RSS

Organizacje pozarządowe

Przedstawiciele NGO w Komitecie Monitorującym Interreg V-A Polska-Słowacja

Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowej w Komitecie Monitorującym Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

01 04 2015Więcej

Nabór do Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020 - Lista zgłoszonych kandydatur

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego informuje, iż 24 marca upłynął termin na zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Regionalnym Programie Operacyjny WM 2014-2020. Wpłynęło 16 zgłoszeń.

30 03 2015Więcej

Zapraszamy na szkolenie KONKURS OFERT TO NIE WSZYSTKO!

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Województwo Małopolskie mają zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie dotyczące upowszechniania modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi: KONKURS OFERT TO NIE WSZYSTKO!

25 03 2015Więcej

Konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Małopolskiego prezentuje projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (Uszczegółowienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i zaprasza do zgłaszania uwag do tego dokumentu.

25 03 2015Więcej

ZOSTAW 1% W MAŁOPOLSCE!

Do końca kwietnia istnieje możliwość włączenia się w kampanię prowadzoną przez Województwo Małopolskie, promującą wśród mieszkańców regionu ideę przekazywania 1% podatku na rzecz małopolskich organizacji pożytku publicznego.

24 03 2015Więcej