RSS

Organizacje pozarządowe

28 08 2015Więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”

W dniu 27 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę Nr 1151/15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.

27 08 2015Więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016

W związku z przyjęciem nowej edycji konkursu FIO 2016 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe zainteresowane konkursem, na spotkanie informacyjne dotyczące prezentacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016.

20 08 2015Więcej
14 08 2015Więcej

Otwarty konkurs ofert pn. „Regionalny Program Stypendialny”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Regionalny Program Stypendialny”. Konkurs ma za zadanie poszerzenie liczby osób, do których trafiać będzie pomoc stypendialna; poprawę szans edukacyjnych uczniów i studentów; promocję i rozwój uzdolnień oraz wsparcie aspiracji edukacyjnych uczniów i studentów w Województwie Małopolskim.

12 08 2015Więcej