RSS

Organizacje pozarządowe

Konsultacje projektu Programu współpracy Województwa Małopolskiego z ngo's na 2015 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje, że projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” został skierowany do konsultacji z Małopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

09 10 2014Więcej

Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne na lata 2014-2020

Od 6 października można zgłaszać kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe w komitetach monitorujących  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz Polska Cyfrowa.

08 10 2014Więcej

V Małopolskie Forum Pełnomocników ds. NGO's

Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zapraszają na V Małopolskie Forum Pełnomocników ds. NGOs, które odbędzie się 13 października 2014 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Krakowskiego Szpitala im. JP II o godz. 10.00 przy ulicy Prądnickiej 80, w Krakowie (wejście od ulicy Fieldorfa Nila).

 

06 10 2014Więcej

Otwarty konkurs ofert pn. "DZIAŁANIA NA RZECZ POMOCY NIESIONEJ PRZEZ WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE UCHODŹCOM W KURDYSTANIE" w 2014 r.

Celem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie współpracy międzynarodowej.

02 10 2014Więcej

Tradycje kulturowe pod Lipowcem.

Już w niedzielę 7 września 2014 roku na terenie Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie, które jest instytucją kultury Województwa Małopolskiego, Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze" organizuje cykliczną imprezę plenerową pod nazwą „Ziemniaczysko”.

05 09 2014Więcej