RSS

Organizacje pozarządowe

Pracownicy urzędu oddali krew

Prawie 18 litrów krwi oddali pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w ramach cyklicznie odbywającej się akcji krwiodawstwa. Tym samym padł nowym rekord – z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na oddanie krwi, a tym samym na niesienie pomocy innym.

31 10 2014Więcej

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 został przyjęty

W dniu 27 października podczas LVI sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego został przyjęty „Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

 

28 10 2014Więcej

Forum dla Kultury. Małopolska

Etos/Ekonomia, Dziedzictwo/Interpretacja, Przedsiębiorczość regionalna/Przemysł filmowy, Współpraca/Konkurencja – wokół tych tematów toczyło się spotkanie wszystkich, dla których kultura jest ważna.

27 10 2014Więcej

Konsultacje projektu Programu współpracy Województwa Małopolskiego z ngo's na 2015 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje, że projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” został skierowany do konsultacji z Małopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

09 10 2014Więcej

Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne na lata 2014-2020

Od 6 października można zgłaszać kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe w komitetach monitorujących  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz Polska Cyfrowa.

08 10 2014Więcej