RSS

Organizacje pozarządowe

Konkurs na „Najlepszą jednostkę OSP Województwa Małopolskiego"

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu na „Najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego”, nad którym patronat objął Marszałek Województwa Małopolskiego.

 

16 04 2014Więcej

Otwarty konkurs ofert z obszaru pomocy społecznej - organizacja Małopolskiego Kongresu UTW

W dniu 27 marca 2014 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację  zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, poprzez organizację Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

01 04 2014Więcej

Otwarty konkurs ofert z dziedziny kultury fizycznej w ramach realizacji programu "Mały Mistrz"

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku w ramach upowszechniania kultury fizycznej z zakresu realizacji programu "Mały Mistrz".

28 03 2014Więcej

Otwarty konkurs ofert z dziedziny kultury fizycznej z zakresu realizacji projektów "Małopolska biega", "Wakacje z piłką nożną","Rodzinne rajdy rowerowe"

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku w ramach upowszechniania kultury fizycznej z zakresu realizacji projektu "Małopolska biega", projektu "Wakacje z piłką nożną" oraz projektu "Rodzinne rajdy rowerowe".

28 03 2014Więcej

Konsultacje projektu Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje, że projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania oraz noszenia został skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

27 03 2014Więcej