RSS

Organizacje pozarządowe

Spotkania informacyjne – otwarte konkursy ofert

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego.

05 02 2016Więcej

Otwarty konkurs ofert z obszaru pomocy społecznej

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

03 02 2016Więcej

1% z PIT przekaż organizacjom z Małopolski!

Co roku rośnie liczba Małopolan przekazujących 1% podatku dochodowego PIT na rzecz małopolskich Organizacji Pożytku Publicznego. To efekt cyklicznej akcji Urzędu Marszałkowskiego „Zostaw 1% w Małopolsce”. W tym roku podatnicy mogą wybrać jedną z 675 zarejestrowanych małopolskich OPP.

03 02 2016Więcej

Ruszył Otwarty Konkurs ofert w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w 2016 roku

Ruszył Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w 2016 roku.

W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające w szczególności na: popularyzacji idei wolontariatu, zrealizowaniu kampanii społecznej promującej wolontariat, stworzeniu warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat, profesjonalizacji działań wolontariuszy w organizacjach pozarządowych (rozwój wolontariatu kompetencji), promocji wolontariatu pracowniczego. 

28 01 2016Więcej

"Małopolska Gościnna" - ogłoszono otwarty konkurs ofert.

Konkurs "Małopolska Gościnna" ma na celu wyłonienie najlepszych ofert w dziedzinie turystyki dotyczących rozwoju, utrzymania, aktywizacji i promocji produktów oraz oferty turystycznej w regionie w tym w zakresie wspierania markowych produktów turystycznych oraz kreowania innowacyjnej i atrakcyjnej oferty czasu wolnego.

28 01 2016Więcej
Nagroda Kryształy Soli

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli" przyznawana jest od 2005r. Jest ona wyrazem uznania dla małopolskich organizacji pozarządowych, których działalność ma szczególny wymiar i znaczenie dla wspólnego dobra mieszkańców Małopolski.

więcej...

Nagroda Amicus Hominum

Nagroda "Amicus Hominum" ustanowiona została w 2006 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

więcej...