RSS

Organizacje pozarządowe

Konsultacje – zmiana Programu Współpracy z NGO na 2015

Konsultacje w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LVI/889/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015".

28 07 2015Więcej

II edycja konkursu „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa” – konsultacje

W dniu 4 września br. o godz. 15.00 upływa termin składania ofert w II edycji konkursu „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa”.

23 07 2015Więcej

Otwarty konkurs ofert pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”

14 07 2015Więcej

MRDPP: Ngo wybrały reprezentanta do Komitetu Monitorującego

Najistotniejsze zmiany w regulaminie działalności rady, wybór przedstawiciela do Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020 – to tematy, o których dyskutowano podczas VIII posiedzenia Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP), które odbyło się w czwartek. Spotkaniu przewodniczył Jacek Krupa, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

10 07 2015Więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie edukacji pn. „Małopolskie czytanie”

W dniu 7 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę Nr 873/15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji pn. „Małopolskie czytanie”.

10 07 2015Więcej