RSS

Organizacje pozarządowe

Nagroda Ars Quarendi

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczął nabór wniosków w kolejnej już dziewiątej edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury, która przyznawana jest w trzech kategoriach: MISTRZ, UCZEŃ oraz PROJEKT. Nabór wniosków trwa do 30 maja br.

05 05 2016Więcej

Nagroda Ars Quarendi

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczął nabór wniosków w kolejnej już dziewiątej edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury, która przyznawana jest w trzech kategoriach: MISTRZ, UCZEŃ oraz PROJEKT. Nabór wniosków trwa do 30 maja br.

04 05 2016Więcej

Informacja o II naborze ofert w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pn. „Dofinsnowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” w 2016 roku.

Informujemy, że Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą Nr 474/16 z dnia 31 marca 2016 r. przyjął do realizacji 4 zadania na łaczną kwotę 90 tys. zł, tym samym rozdysponował pulę środków finansowych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Konkursu pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.”

04 05 2016Więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze edukacji pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”

Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2016 r. pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”.

28 04 2016Więcej

O BO Małopolska w Suchej Beskidzkiej i Wadowicach

To już ostatnie spotkania z mieszkańcami, podczas których można porozmawiać o Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego. W poniedziałek Grzegorz Lipiec z ZWM w Wadowicach przedstawiał szczegóły tej inicjatywy i odpowiadał na pytania wszystkich zainteresowanych. Wcześniej o BO Małopolska rozmawiano w Suchej Beskidzkiej.

26 04 2016Więcej
Nagroda Kryształy Soli

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli" przyznawana jest od 2005r. Jest ona wyrazem uznania dla małopolskich organizacji pozarządowych, których działalność ma szczególny wymiar i znaczenie dla wspólnego dobra mieszkańców Małopolski.

więcej...

Nagroda Amicus Hominum

Nagroda "Amicus Hominum" ustanowiona została w 2006 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

więcej...