RSS

Organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert „Małopolska Współpraca Terytorialna 2020” – posiedzenie Komisji Konkursowej

23 kwietnia 2015 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Racławicka 56, sala nr 558 (V piętro, nowy budynek) odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty nadesłane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rozwoju współpracy terytorialnej „MAŁOPOLSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA 2020”

 

 

17 04 2015Więcej

Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 - zmiana terminów

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że zmianie uległ harmonogram Ordynacji Wyborczej Wyboru Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

09 04 2015Więcej

GŁOSOWANIE DO KM RPO 2014 - 2020

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 (KM RPO WM).

09 04 2015Więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 r. pn. „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa”.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 r. pn. „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa”.

01 04 2015Więcej

Przedstawiciele NGO w Komitecie Monitorującym Interreg V-A Polska-Słowacja

Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowej w Komitecie Monitorującym Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

01 04 2015Więcej