RSS

Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o naborze do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014 - 2020).

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa dnia 24 marca 2015 r.

04 03 2015Więcej

Nabór kandydatów na przedstawicieli NGO do Komitetu Monitorującego Polska-Słowacja

Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej w obszarze zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego do pełnienia funkcji członka i zastępcy członka Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2014-2020

04 03 2015Więcej

Małopolska wspiera NGO

W Krakowie trwa Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego Polski Południowo-Wschodniej. Wśród zaproszonych gości jest m.in. Jacek Krupa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego właściwy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. W pierwszym dniu obrad w swoim wystąpieniu przedstawił m.in. możliwości wsparcia dla NGO, które stwarza samorząd województwa.

27 02 2015Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu dotacyjnego „Małopolska na sportowo”

Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku w ramach upowszechnianie kultury fizycznej - „Małopolska na sportowo”.

26 02 2015Więcej

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2015 roku.

W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające w szczególności na:
popularyzacji idei wolontariatu; zrealizowaniu kampanii społecznej promującej wolontariat; stworzeniu warunków sprzyjających zaangażowaniu się społeczeństwa obywatelskiego/ mieszkańców Małopolski w wolontariat oraz promocji wolontariatu pracowniczego.

17 02 2015Więcej