RSS

Organizacje pozarządowe

Bezpłatne porady i szkolenia dla NGO’s!

Ruszają Centra Organizacji Pozarządowych (COP) powołane przez Województwo Małopolskie w ramach projektu realizowanego z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych pn. „Model Współpracy – Współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST – NGO w Małopolsce”! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach działalności Centrów Organizacji Pozarządowych małopolskie organizacje pozarządowe będą mogły skorzystać z bezpłatnych szkoleń i konsultacji. Powstające COP-y będą wspierały organizacje i pomagały im - w ich codziennych działaniach!
Szkolenia, seminaria i konsultacje będą odbywać się w różnych miastach na terenie Województwa Małopolskiego.

Oferta skierowana jest do już istniejących i działających organizacji pozarządowych.


OFERTA:


1) Szkolenie: „Projekt w pięciu krokach czyli metodologia konstruowania i pisania projektów”

Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności efektywnego konstruowania projektów (rozpoczynając od celów, przez określenie zadań i rezultatów, kończąc na kalkulowaniu budżetu). Zakłada wypracowanie wśród uczestników szkolenia, umiejętności poprawnego wypełniania wniosków konkursowych.

Ramowy program:

  • Geneza i główne założenia metodologii projektowej - Dlaczego w ogóle piszemy projekty?
  • Krok 1 - określanie potrzeb i celów - Jak ustalić, co chcemy osiągnąć naszym działaniem?
  • Krok 2 - poprawny dobór działań - Jak osiągniemy to, co założyliśmy?
  • Krok 3 - rezultaty i efekty działań - Skąd będziemy wiedzieć, że nam się udało?
  • Krok 4 - budżet - Jak poprawnie określić wydatki?
  • Krok 5 - Wypełnianie wniosków konkursowych - Jak zapisać nasze pomysły w formularzu konkursowym?


Terminy i miejsca:

6.05.2015 r. - Oświęcim
Wymiar czasowy: 09:00-17:00
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu, ul. Nojego 2B

8.05.2015 r. - Nowy Targ
Wymiar czasowy: 09:00-17:00
Miejsce: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Kokoszków 71 

Ważne! Szkolenia przeznaczone są dla max. 20 osób (liczba miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń).

 

2) Indywidualne konsultacje

Podczas konsultacji eksperckich zainteresowane osoby będą mogły m.in., skonsultować swoje projekty i wnioski konkursowe.

Terminy i miejsca:

6.05.2015 r. - Oświęcim
Wymiar czasowy: 17:00-19:00
Miejsce: Miejska Bibliotek Publiczna w Oświęcimiu, ul. Nojego 2B

8.05.2015 r. - Nowy Targ
Wymiar czasowy: 17:00-19:00
Miejsce: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Kokoszków 71 

Ważne! Konsultacje eksperckie przeznaczone są dla uczestników szkolenia lub osób nie biorących udział w szkoleniu. Przewiduje się miejsce dla przedstawicieli 4 organizacji.

 

3) Seminarium: „Księgowość i finanse w organizacjach pozarządowych”

Spotkanie informacyjne w ramach którego omówione zostaną prawne zobowiązania fundacji i stowarzyszeń w zakresie prowadzenia księgowości i finansów oraz efektywne sposoby realizacji tych zobowiązań. Zaprezentowane zostaną korzyści i ograniczenia wynikające z przyjęcia różnych modeli prowadzenia księgowości (księgowość prowadzona samodzielnie, zatrudnienie obsługi księgowej, współpraca z biurem rachunkowym). Seminarium z sesją pytań i odpowiedzi dla przedstawicieli NGO’s!

Terminy i miejsca:

5.05.2015 r. - Tarnów
Wymiar czasowy: 09:00 – 13:00
Miejsce: Agenda UMWM w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, s. 126, I piętro

8.05.2015 r. - Nowy Sącz
Wymiar czasowy: 15:00-19:00
Miejsce: Agenda UMWM W Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, s. 203, II piętro

Ważne! Seminaria przeznaczone są dla max. 15 osób (liczba miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń).

 
Wypełniony formularz prosimy przesłać w formie zeskanowanej na adres e-mail: cop@umwm.pl lub faksem na numer (12) 42 15 798 w terminie do dnia 4 maja 2015r.

Szczegółowych informacji udziela Zespół ds. Organizacji Pozarządowych, tel. (12) 61 60 904, (12) 61 60 988.

Formularz - szkolenia

Formularz - konsultacje

Formularz - seminaria

27 04 2015
Nagroda Kryształy Soli

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli" przyznawana jest od 2005r. Jest ona wyrazem uznania dla małopolskich organizacji pozarządowych, których działalność ma szczególny wymiar i znaczenie dla wspólnego dobra mieszkańców Małopolski.

więcej...

Nagroda Amicus Hominum

Nagroda "Amicus Hominum" ustanowiona została w 2006 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

więcej...