RSS

Organizacje pozarządowe

Ruszył nabór do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zapraszamy organizacje pozarządowe z regionu do zgłaszania kandydatów na członków Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 lutego br.

Rada, w skład której wejdzie 8 przedstawicieli administracji oraz 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa jest organem konsultacyjnym i doradczym Samorządu Województwa Małopolskiego. Jej kadencja będzie trwać 3 lata.

 

CZŁONKIEM RADY może zostać osoba, która:

  • zostanie zgłoszona przez organizację pozarządową prowadząca działalność w danym okręgu wyborczym:

Okręg Krakowski (powiat: krakowski, proszowicki, miechowski, wielicki, myślenicki, bocheński);

Okręg Nowosądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski);

Okręg Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski);

Okręg Oświęcimski (powiat: oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, olkuski);

Okręg Nowotarski (powiat: suski, tatrzański, nowotarski)

Okręg m. Kraków (miasto Kraków).

  • jest przedstawicielem organizacji pozarządowej;
  • uzyska 10 imiennych rekomendacji od organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w okręgu wyborczym, z którego zgłaszany jest kandydat.

Każda organizacja lub podmiot może zgłosić lub udzielić imiennej rekomendacji tylko i wyłącznie jednemu kandydatowi na członka Rady.

 

ETAPY NABORU:

Etap I – zgłoszenia kandydatów – do 26 lutego 2016 r.

Etap II – ocena formalna – I połowa marca 2016 r.

Etap III – wybór członków Rady reprezentujących sektor pozarządowy podczas spotkań w 6 okręgach wyborczych – marzec 2016 r.

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć na:

Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kancelaria Zarządu,

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

z dopiskiem „Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego”.

 

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Zespół ds. Organizacji Pozarządowych

Kancelaria Zarządu

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

tel. 12/ 61 60 538, 61 60 988.

email: ngo@umwm.pl

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Wzór rekomendacji

Regulamin określający tryb powołania członków Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, termin i sposób zgłaszania kandydatów

Regulamin określający organizację i tryb działania Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała

21 01 2016
Nagroda Kryształy Soli

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli" przyznawana jest od 2005r. Jest ona wyrazem uznania dla małopolskich organizacji pozarządowych, których działalność ma szczególny wymiar i znaczenie dla wspólnego dobra mieszkańców Małopolski.

więcej...

Nagroda Amicus Hominum

Nagroda "Amicus Hominum" ustanowiona została w 2006 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

więcej...