RSS

Wydarzenia

BO Małopolska – ostatnie chwile na zgłoszenie zadania!

Chrzanów i Oświęcim – to dwa ostatnie miasta Małopolski, w których odbyły się spotkania informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W rozmowach o budżecie, które odbyły się w każdym powiecie województwa, wzięło udział ok. 700 mieszkańców. Pracownicy urzędu marszałkowskiego odebrali w tej sprawie również około tysiąca telefonów i odpowiedzieli na kilkadziesiąt maili z pytaniami.

29 04 2016Więcej

Małopolska nagrodzi mistrzów i ich uczniów

Po raz dziewiąty zarząd województwa nagrodzi mistrzów i ich uczniów za wybitne działania na rzecz rozwoju promocji i kultury w Małopolsce. Ruszył konkurs o nagrodę Ars Quaerendi.

29 04 2016Więcej

160 nowych miejsc pracy w Krakowie

– Małopolska od lat buduje swoją pozycję w branży nowoczesnych usług biznesowych. Trudno się temu dziwić, w końcu mamy tutaj świetne uczelnie wyższe, które co roku wypuszczają na rynek pracy doskonale wykształconych absolwentów – podkreślał w trakcie otwarcia nowego biura Zurich Insurance Group Grzegorz Lipiec z ZWM. Firma do końca roku planuje zatrudnić 160 osób. Krakowskie biuro jest pierwszym w Polsce. 

29 04 2016Więcej

Coraz większa popularność budżetów obywatelskich

Budżety obywatelskie stają się coraz bardziej popularne w Małopolsce. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Tylko w  latach 2013–2015 dwadzieścia jeden  gmin w Małopolsce przeznaczyło na budżety obywatelskie ok. 56,5 mln zł. Wyniki analiz zaprezentowane zostały podczas spotkania w Tarnowie, które zakończyło cykl seminariów na temat partycypacji społecznej.

29 04 2016Więcej

50 tys. zł dla rodzinnych domów dziecka na Ukrainie

Lodówki, kuchenki, czajniki elektryczne czy laptopy – to tylko część sprzętu RTV i AGD, który dzięki decyzji Samorządu Województwa Małopolskiego już niedługo trafi do rodzinnych domów dziecka na Ukrainie. Wartość zakupionych 32 urządzeń to prawie 49 tys. zł. W piątek cały sprzęt został przekazany Caritas Polska. Do potrzebujących trafi pod koniec maja br.

29 04 2016Więcej

Małopolskie Laury Sportu dla sportowców i ich trenerów

44 zawodników i 27 trenerów wyróżniono za wybitne osiągnięcia sportowe w 2015 roku. Nagrody Województwa Małopolskiego – Małopolskie Laury Sportu – wręczył najlepszym zawodnikom i ich mentorom Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego. To już 15. edycja tego wydarzenia.

28 04 2016Więcej

2 tys. długotrwale bezrobotnych ma szansę na pracę

Aż 2 tys. osób długotrwale bezrobotnych z Małopolski ma szansę na znalezienie w tym roku stałej pracy. Dzięki podpisanej dziś w Krakowie umowie prywatna agencja zatrudnienia pomoże powiatowym urzędom pracy z województwa małopolskiego w skutecznej aktywizacji niezatrudnionych. To już druga tego typu umowa w Małopolsce. W 2015 r. dzięki współpracy urzędów pracy z prywatnymi agencjami  pracę znalazło i utrzymało ponad 520 osób.

28 04 2016Więcej

Szczucin: Jak poprawiać jakość kształcenia zawodowego?

O znaczeniu kształcenia zawodowego i ustawicznego zarówno młodzieży jak i osób dorosłych dyskutowano w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. W uroczystym otwarciu warsztatów połączonych z Dniem Doradztwa Zawodowego wziął udział wicemarszałek Stanisław Sorys.

28 04 2016Więcej

Nowy Sącz. Konsultacje Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia

Samorząd Województwa Małopolskiego wraz z partnerami z regionu opracował Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2016. Trwają konsultacje jego zapisów. W sądeckim Miasteczku Galicyjskim o przedsięwzięciach wspierających rozwój zasobów ludzkich, z pracodawcami i przedstawicielami lokalnych grup działania, rozmawiali: wicemarszałek Stanisław Sorys oraz radny województwa Stanisław Pasoń.

27 04 2016Więcej

Grzegorz Lipiec w Radiu Kraków

Kwestia pozwolenia zintegrowanego dla krakowskiej huty czy budżetu obywatelskiego Małopolski – m.in. tych tematów dotyczyła poranna rozmowa z Grzegorzem Lipcem z Zarządu Województwa Małopolskiego w Radiu Kraków. Całej rozmowy można posłuchać na stronie radia.

27 04 2016Więcej
Strategia Rozwoju Małopolski

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 „Małopolska 2020. Nieograniczone możliwości”, przyjęta przez Sejmik 26 września 2011 r., wyznacza cele, które – jako społeczność regionalna - możemy i chcemy osiągnąć w perspektywie roku 2020... Więcej

Województwo Małopolskie 2015

Kolejne wydanie raportu przedstawiającego sytuację społeczno-gospodarczą regionu – Województwo Małopolskie 2015, corocznie przybliża zjawiska i tendencje zachodzące w Małopolsce. Zależy nam na tym, by publikacja miała charakter ciągły i porównywalny... Więcej

Małopolska Agroturystyka

W trosce o naszych turystów udostępniamy Państwu bazę wybranych gospodarstw agroturystycznych w Małopolsce. Są to obiekty znajdujące się na terenach wiejskich, skategoryzowane według zasad Polskiej Federacja Turystyki Wiejskiej "GG", posiadające kategorię od standard do 3 słoneczek... więcej

Szlak Architektury Drewnianej

Szlak Architektury Drewnianej w Województwie Małopolskim, o długości 1500 km obejmuje 250 zespołów architektonicznych od kościołów, cerkwi, kaplic i dzwonnic po spichlerze, wiejskie chałupy i szlacheckie dwory... Więcej