RSS

Wydarzenia

Lekcje przyrodnicze w Kłaju

Czym różni się kozioł sarny od jelenia? Jak brzmią sygnały łowieckie? Na jakie zwierzęta można polować w małopolskich lasach? Dzieci z Kłaju będą brać udział w specjalnych lekcjach, które poprowadzą myśliwi z Koła Łowieckiego Las. W czasie zajęć uczniowie klas 0-6 dowiedzą się wszystkiego o przyrodzie i ekologii.

W spotkaniu inaugurującym lekcje przyrodnicze wzięły udział dzieci, nauczyciele,  samorządowcy: Wojciech Kozak, wicemarszałek Małopolski i Zbigniew Strączek, wójt gminy Kłaj oraz Kazimierz Sroka, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

Pierwsze zajęcia przyrodnicze poprowadzili Ryszard Bartoś oraz Władysław Migdał - członkowie Stowarzyszenia „Las Małopolska”, reprezentujący również Zarząd Koła Łowieckiego Las. Opowiadali o myślistwie i ochronie przyrody, rozmawiali z dziećmi i odpowiadali na ich pytania. Uczniowie dowiedzieli się  m.in. jakie zwierzęta łowne żyją w małopolskich lasach, czym różni się poroże jelenia od poroża kozła sarny, słuchali sygnałów łowieckich i dźwięków, którymi można zwabić lisa.

W czasie spotkania wręczone zostały nagrody i dyplomy dla uczestników jesiennego żołędziobrania, którym udało się zebrać najwięcej żołędzi i kasztanów. W sumie dzieci zebrały ich ok 5 ton.

Nagrody w Kłaju zdobyli:

I miejsce: Oskar Stokłosa – 445 kg

II miejsce: Ola Budzyn - 200 kg

III miejsce: Bartek Musiał – 156 kg i Emilka Musiał – 156 kg

Nagrody w Grodkowicach zdobyli:

I miejsce: Mateusz Babraj – 186 kg i Szymon Kluska – 186 kg

II miejsce: Sebastian Waszczak – 106 kg i Weronika Pilch – 106 kg

III miejsce: Agnieszka Stępień – 60 kg

Główną nagrodą dla 50 najbardziej aktywnych w żołędziobraniu uczniów będzie wycieczka do lasu i piknik. Członkowie Stowarzyszenia ogłosili też konkurs plastyczny dla dzieci, którego tematem jest myśliwy w oczach dziecka. Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród zaplanowano 14 czerwca.

Lekcje przyrodnicze w Kłaju są organizowane w ramach programu: „Aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie przyrodniczo – ekologicznym”. Jest on częścią projektu Nasz Region Nasza Szansa, którego beneficjentem jest województwo małopolskie.

20 03 2013
Strategia Rozwoju Małopolski

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 „Małopolska 2020. Nieograniczone możliwości”, przyjęta przez Sejmik 26 września 2011 r., wyznacza cele, które – jako społeczność regionalna - możemy i chcemy osiągnąć w perspektywie roku 2020... Więcej

Województwo Małopolskie 2015

Kolejne wydanie raportu przedstawiającego sytuację społeczno-gospodarczą regionu – Województwo Małopolskie 2015, corocznie przybliża zjawiska i tendencje zachodzące w Małopolsce. Zależy nam na tym, by publikacja miała charakter ciągły i porównywalny... Więcej

Małopolska Agroturystyka

W trosce o naszych turystów udostępniamy Państwu bazę wybranych gospodarstw agroturystycznych w Małopolsce. Są to obiekty znajdujące się na terenach wiejskich, skategoryzowane według zasad Polskiej Federacja Turystyki Wiejskiej "GG", posiadające kategorię od standard do 3 słoneczek... więcej

Szlak Architektury Drewnianej

Szlak Architektury Drewnianej w Województwie Małopolskim, o długości 1500 km obejmuje 250 zespołów architektonicznych od kościołów, cerkwi, kaplic i dzwonnic po spichlerze, wiejskie chałupy i szlacheckie dwory... Więcej