RSS

Wydarzenia

O uzależnieniach w gronie ekspertów

Rozpoczął prace specjalny zespół, który ma przygotować plan walki z problemami alkoholowymi oraz narkomanią w Małopolsce na najbliższe sześć lat. Zespół, powołany przez Zarząd Województwa Małopolskiego, tworzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, a doradzają im eksperci w dziedzinie uzależnień – kierownicy i dyrektorzy ośrodków terapii uzależnień i poradni, lekarze, pełnomocnicy do spraw uzależnień z małopolskich miast i gmin, psychologowie, socjologowie, przedstawiciele sanepidu, małopolskiego oddziału NFZ i policji.

Zespół pod przewodnictwem Wojciecha Kozaka, wicemarszałka Małopolski, opracuje dwa programy na lata 2014-2020: "Małopolski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" oraz "Małopolski program przeciwdziałania narkomanii". Podstawą będą obowiązujące krajowe programy, a samorząd województwa skupi się na zadaniach związanych z profilaktyką, leczeniem, rehabilitacją i ograniczeniem szkód zdrowotnych, reintegracją społeczną oraz  badaniami i monitoringiem realizacji programów.

W zakresie przeciwdziałania narkomanii najważniejsze zadania to: zmniejszenie popytu na narkotyki w społeczeństwie, ograniczenie liczby osób używających narkotyków, poprawa jakości życia osób uzależnionych i używających – zwiększenie dostępności leczenia, terapii, zapobieganie ich marginalizacji społecznej. Ważne będzie także podnoszenie kwalifikacji osób zawodowo związanych z profilaktyką antynarkotykową, zwiększanie świadomości społecznej na temat narkomanii i jej negatywnych skutków oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych mieszkańców województwa wobec problemu narkomanii.

W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych podstawowe zadania to: ograniczenie używania alkoholu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych, zaburzeń życia rodzinnego związanego z nadużywaniem alkoholu i przemocy w rodzinie oraz skuteczna pomoc rodzinom z problemem alkoholowym.

22 03 2013
Strategia Rozwoju Małopolski

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 „Małopolska 2020. Nieograniczone możliwości”, przyjęta przez Sejmik 26 września 2011 r., wyznacza cele, które – jako społeczność regionalna - możemy i chcemy osiągnąć w perspektywie roku 2020... Więcej

Województwo Małopolskie 2015

Kolejne wydanie raportu przedstawiającego sytuację społeczno-gospodarczą regionu – Województwo Małopolskie 2015, corocznie przybliża zjawiska i tendencje zachodzące w Małopolsce. Zależy nam na tym, by publikacja miała charakter ciągły i porównywalny... Więcej

Małopolska Agroturystyka

W trosce o naszych turystów udostępniamy Państwu bazę wybranych gospodarstw agroturystycznych w Małopolsce. Są to obiekty znajdujące się na terenach wiejskich, skategoryzowane według zasad Polskiej Federacja Turystyki Wiejskiej "GG", posiadające kategorię od standard do 3 słoneczek... więcej

Szlak Architektury Drewnianej

Szlak Architektury Drewnianej w Województwie Małopolskim, o długości 1500 km obejmuje 250 zespołów architektonicznych od kościołów, cerkwi, kaplic i dzwonnic po spichlerze, wiejskie chałupy i szlacheckie dwory... Więcej