RSS

Wydarzenia

Dotacje na odnowę zabytkowych kapliczek

30 marca 2010 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs „Kapliczka” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach. Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono 200 000 zł.

Dotacja przyznawana w ramach konkursu „Kapliczka” może być udzielona na pokrycie kosztów prac lub robót budowlanych przy kapliczkach będących zabytkami, położonych na terenie jednostki samorządu terytorialnego składającej wniosek. Dotacja może być udzielona na realizację zadania, które wnioskodawca zamierza wykonać do 10 grudnia 2010 roku. Wysokość dotacji nie może przekraczać 85% wartości zadania. Na realizację jednego zadania można uzyskać wsparcie finansowe w wysokości nie większej niż 20 000 zł.

To już druga edycja konkursu „Kapliczka”. W 2009 r. Sejmik Województwa Małopolskiego zadecydował o dofinansowaniu 17 zadań dotyczących renowacji kapliczek na ogólną kwotę 200 000 zł. Dzięki konkursowi udało się m.in. dokonać konserwacji XVIII-wiecznej kapliczki pw. Św. Trójcy na rynku w Czarnym Dunajcu, pochodzącej z 1867 r. kapliczki pw. NMP Królowej Nieba w Klikuszowej, kapliczki św. Walentego w gminie Tarnów, kapliczki – kamiennego obelisku z 1767 r. na Górze Szubiennej w Myślenicach, kapliczki św. Jana Nepomucena w Czchowie czy kapliczki św. Floriana w Radziszowie.

W 2009 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wykonano także konserwacje 18 zabytkowych kapliczek przydrożnych, lokowanych w pasach przydrogowych dróg wojewódzkich w miejscowościach: Zakliczyn, Bieśnik, Siemiechów, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Biskupi, Jawornik, Rudnik, Sułkowice, Stryszawa, Zawoja, Sucha Beskidzka, Budzów, Zembrzyce i Skawica. Prace w całości finansowane były z budżetu Województwa Małopolskiego i ich wartość wyniosła 479 737,62 zł.

W bieżącym roku ogłoszony zostanie przetarg na renowację kolejnych 10 kapliczek położonych przy drogach wojewódzkich.

"Kapliczka" - konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach w 2010 roku

31 03 2010
Strategia Rozwoju Małopolski

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 „Małopolska 2020. Nieograniczone możliwości”, przyjęta przez Sejmik 26 września 2011 r., wyznacza cele, które – jako społeczność regionalna - możemy i chcemy osiągnąć w perspektywie roku 2020... Więcej

Województwo Małopolskie 2015

Kolejne wydanie raportu przedstawiającego sytuację społeczno-gospodarczą regionu – Województwo Małopolskie 2015, corocznie przybliża zjawiska i tendencje zachodzące w Małopolsce. Zależy nam na tym, by publikacja miała charakter ciągły i porównywalny... Więcej

Małopolska Agroturystyka

W trosce o naszych turystów udostępniamy Państwu bazę wybranych gospodarstw agroturystycznych w Małopolsce. Są to obiekty znajdujące się na terenach wiejskich, skategoryzowane według zasad Polskiej Federacja Turystyki Wiejskiej "GG", posiadające kategorię od standard do 3 słoneczek... więcej

Szlak Architektury Drewnianej

Szlak Architektury Drewnianej w Województwie Małopolskim, o długości 1500 km obejmuje 250 zespołów architektonicznych od kościołów, cerkwi, kaplic i dzwonnic po spichlerze, wiejskie chałupy i szlacheckie dwory... Więcej