Wydawnictwa

Małopolskie inteligentne miasta – kierunki rozwoju


Publikację można potraktować jako podręcznik lub przewodnik po idei miasta inteligentnego, choć zamiarem autorów było przede wszystkim zainspirowanie praktycznymi aspektami wdrożenia koncepcji miasta inteligentnego w Małopolsce.

Więcej

Województwo Małopolskie 2014


W Małopolsce od początku bieżącego stulecia notuje się corocznie systematyczny wzrost ludności, choć w ostatnich dwóch latach tempo wzrostu wyraźnie osłabło. W 2013 roku średnioroczne tempo wzrostu ludności wynosiło +0,19% – przybyło 6,5 tys. osób. Nastąpił spadek liczby ludności w miastach, zwiększyło się natomiast tempo przyrostu ludności wiejskiej. Dotyczy to głównie obszarów podmiejskich Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza oraz innych miast średniej wielkości.

Więcej

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego


Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 za okres 2011-2013 inicjuje system monitoringu Strategii w województwie. Został przygotowany w taki sposób by odpowiadał układowi Strategii – z podziałem na obszary i kierunki. Dokument ten wraz z Raportem o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego 2014 stanowią najbardziej kompletny i spójny obraz zmian dokonujących się w Małopolsce.

Więcej

Województwo Małopolskie 2013


Szanowni Państwo, z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce cykliczny raport Województwo Małopolskie 2013, który przedstawia sytuację społeczno-gospodarczą naszego regionu. Zamykamy obecną perspektywę finansową UE i przygotowujemy się do nowego okresu programowania.

Więcej

Przestrzeń publiczna - od użyteczności do kreatywności


Jakie zmiany w polityce przestrzennej dokonały się w Małopolsce w ciągu ostatnich 10 lat, czy metropolizacja musi oznaczać niekontrolowane „rozlewanie” się miast, jak stworzyć w Małopolsce układ komunikacyjny, który zapewni szybkie podróżowanie po regionie, jak powinna wyglądać krajowa, a jak regionalna polityka miejska? To tylko niektóre pytania, na które staramy się odpowiedzieć w najnowszym numerze Małopolskich Studiów Regionalnych „Przestrzeń publiczna – od użyteczności do kreatywności”. Zmiany zachodzące w polityce przestrzennej w ostatnich latach opisuje i komentuje grono uznanych ekspertów, w tym: architektów, urbanistów, geografów, socjologów. Wśród autorów artykułów znaleźli się m.in.: Olgierd Dziekoński, Jan Olbrycht, Janusz Sepioł, Elżbieta Koterba, Tadeusz Markowski, Magdalena Zagrzejewska, Iwona Sagan.

Więcej