Marszałek Województwa Małopolskiego

 
Marszałkiem Województwa Małopolskiego jest Jacek Krupa.

Marszałek województwa pełni równocześnie funkcje przewodniczącego zarządu województwa.

Jako przewodniczący zarządu:

  • organizuje pracę zarządu województwa,

  • kieruje bieżącymi sprawami województwa,

  • reprezentuje województwo na zewnątrz,

  • jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego i organizuje jego prace,

  • jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu,

  • jest zwierzchnikiem służbowym kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Marszałek wybierany jest przez radnych województwa.

Marszałek województwa jest kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Marszałek organizuję pracę Zarządu i Urzędu Marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa i reprezentuje województwo na zewnątrz.

Jeżeli Marszałek Województwa Małopolskiego nie może pełnić obowiązków służbowych z powodu urlopu, choroby, delegowania lub innych przyczyn, zastępuje go Wicemarszałek Województwa lub Członek Zarządu Województwa Małopolskiego wyznaczony w drodze odrębnego zarządzenia.

W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych bezpośrednio z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażającym zdrowiu i życiu oraz sprawach  mogących spowodować znaczne straty materialne Marszałek może także podejmować czynności, należące do właściwości Zarządu Województwa.

Kolejne wsparcie dla budowy obwodnicy Oświęcimia

Województwo Małopolskie buduje Drogę Współpracy Regionalnej – obwodnicę Oświęcimia. Inwestycję, której koszt wyniesie blisko 120 mln złotych, wesprze także Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy (OSPR). Podpisaniem umowy na dofinansowanie wykupu gruntów pod obwodnicę zainaugurowana zostanie kolejna edycja rządowego wsparcia dla ziemi oświęcimskiej.

29 06 2016Więcej

Małopolska postawiła na kolej!

Kolej na kolej – to hasło od lat towarzyszy działaniom Zarządu Województwa Małopolskiego. Jeszcze nigdy wsparcie przewozów pasażerskich w Małopolsce nie było tak duże. Dostrzegają to pasażerowie, którzy coraz chętniej przesiadają się do pociągów. A to nie koniec dobrych informacji dla pasażerów.

28 06 2016Więcej

Pół roku RPO 2014-2020: ogromna popularność ogłaszanych naborów

36 uruchomionych naborów, 1480 złożonych wniosków na łączną kwotę 1 mld 825 mln zł - tak podsumować można tegoroczne pierwsze półrocze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Ogłaszane przez Województwo Małopolskie nabory cieszą się ogromną popularnością.

27 06 2016Więcej

iMKA: Nowe usługi dla pasażerów

Małopolska Karta Aglomeracyjna wprowadza nowe funkcje. W mobilnej aplikacji iMKA można już kupić bilety jednoprzejazdowe i czasowe na komunikację miejską w Krakowie (KMK). To nie wszystko – w najbliższym czasie przybędzie też automatów MKA, w których podróżni będą mogli kupić bilety na kolej czy komunikację miejską w Tarnowie czy Krakowie. Trwają też prace nad nową ofertą, w tym udogodnieniami dla studentów czy osób, które w ciągu jednej  podróży korzystają z transportu kolejowego i miejskiego.

23 06 2016Więcej

Na rowerze po Małopolsce

190 km ścieżek rowerowych, które powstaną do końca 2016 roku, a docelowo ponad 600 km tras wybudowanych do 2020 roku – to najbliższe plany Województwa Małopolskiego, które powinny ucieszyć wszystkich rowerzystów. Pod względem długości powstających ścieżek rowerowych Małopolska jest niekwestionowanym krajowym liderem i wzorem do naśladowania przez inne regiony.

23 06 2016Więcej

Wspólnie na rzecz współpracy nauki i biznesu

Długofalowe wzmocnienie współpracy małopolskich uczelni, administracji publicznej i przedsiębiorców prywatnych, podniesienie poziomu wiedzy nt. programu „Horyzont 2020” oraz ułatwienie przepływu informacji dotyczących partnerstw i konsorcjów projektowych zaplanowanych w jego ramach – takie są główne założenia porozumienia podpisanego pomiędzy Województwem Małopolskim, a Politechniką Krakowską.

23 06 2016Więcej

LIFE - w walce o lepsze powietrze w Małopolsce

W środę oficjalnie ruszył projekt zintegrowany LIFE, który ma pomóc w walce z zanieczyszczaniem powietrza w Małopolsce. Dzięki staraniom Samorządu Województwa Małopolskiego udało się zachować pierwotną wysokość dotacji od Komisji Europejskiej (ok. 42 mln zł). Co więcej – w porównaniu z pierwszymi założeniami tego innowacyjnego projektu Województwa Małopolskiego – w działania włączyli się nowi partnerzy, w tym Województwo Śląskie. Projekt LIFE ma być realizowany do 2023 r.

22 06 2016Więcej

Delegacja Istrii z wizytą w Krakowie

Zacieśnienie współpracy pomiędzy Małopolską i Istrią, odniesienie się do wspólnie realizowanych projektów na najbliższy rok, oraz posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Współpracy – to główne powody wizyty przedstawicieli zaprzyjaźnionego Małopolsce regionu Istrii.

22 06 2016Więcej

Drugi dzień obrad ECON w Małopolsce

Kwestia VAT w państwach należących do UE czy europejski system gwarantowania depozytów – m.in. tego dotyczyło posiedzenie komisji ECON, które odbyło się we wtorek w Krakowie. Obrady otworzył marszałek Jacek Krupa. 

21 06 2016Więcej

Marszałek Jacek Krupa w Radiu Kraków

Projekt Life czyli działania podejmowane przez samorząd na rzecz poprawy jakości powietrza, budżet obywatelski województwa małopolskiego oraz rozbudowa ścieżek rowerowych były głównymi tematami porannej rozmowy marszałka Jacka Krupy w Radiu Kraków.

21 06 2016Więcej