Podmioty lecznicze

Małopolska Rada Zdrowia Psychicznego

SKŁAD MAŁOPOLSKIEJ RADY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

LP.

IMIĘ

NAZWISKO

STANOWISKO/INSTYTUCJA

1.       

prof. Jacek

Bomba

Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

2.       

Bożena

Borysewicz

Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie

3.       

dr Andrzej

Cechnicki

Pracownia Psychiatrii Środowiskowej, Katedra Psychiatrii,  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum  

4.       

dr Marta

Cichońska

koordynator Zespołu Leczenia Środowiskowego dla powiatu myślenickiego, Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie

5.       

prof. Krzysztof

Gierowski

kierownik Katedry Psychiatrii Collegium Medicum  UJ

6.       

Józefa

Grodecka

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

7.       

dr Marcin

Jabłoński

Prezes Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

8.       

Wojciech

Kozak

Przewodniczący

Wice-Marszałek Województwa Małopolskiego

9.       

Stanisław

Kracik

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego

10.   

Małgorzata

Lechowicz

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolski Urząd Wojewódzki

11.   

Andrzej

Martynuska

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

12.   

dr Anita

Orzeł - Nowak

Z-ca przewodniczącego

p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM

13.   

 dr Maciej

Pilecki

p.o. Ordynatora Oddziału Klinicznego Klinik Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego

14.   

Marian

Sołtysiewicz

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

15.   

Małgorzata

Stachel

Specjalista w sekcji opieki długoterminowej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

16.   

dr Krzysztof

Walczewski

Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii

17.   

Wioletta

Wilimska

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

powrót