RSS

Wydarzenia

Zapisy uchwały antysmogowej sprawdzi Wojewódzki Sąd Administracyjny

Uchwała antysmogowa dla Krakowa przyjęta w styczniu przez sejmik została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. – Skarga nie powinna opóźnić wprowadzenia zapisów uchwały, konsekwentnie walczymy o czyste powietrze w Krakowie i całej Małopolsce - podkreślił w trakcie briefiengu wicemarszałek Wojciech Kozak.

11 04 2016Więcej

I Forum Green Smart City

Do Krakowa zjechali eksperci z całego regionu by rozmawiać o skutecznej walce ze smogiem. Pretekstem do tego jest trwające I Forum Green Smart City. O podsumowaniu dotychczasowych działań samorządu województwa, a także szansie, jakie dają środki unijne czy projekt LIFE, mówił podczas konferencji wicemarszałek Wojciech Kozak. 

11 04 2016Więcej

Uchwała antysmogowa dla całej Małopolski?

– Apelujemy o jak najszybsze wprowadzenie uchwały antysmogowej dla całego województwa – z takim wnioskiem zwróciły się do zarządu województwa i wszystkich radnych województwa organizacje pozarządowe. Apel, pod którym podpisało się 21 organizacji NGO, wręczono w czwartek wicemarszałkowi Wojciechowi Kozakowi.

07 04 2016Więcej

"Podaj dalej!"

W celu realizacji zapisów wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania Powstawaniu Odpadów, Województwo Małopolskie podejmuje działania związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów.

Realizacja zadania pn. „Podaj dalej!” zostanie zlecona w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ww. ustawy w szczególności zrzeszającym małopolskie gospodynie z terenów wiejskich.

01 04 2016Więcej

X Małopolskie Dni Wierzby Głowiastej

Dziesiąta, jubileuszowa, edycja Małopolskich Dni Wierzby Głowiastej odbyła się w miejscowości na pograniczu Małopolski i świętokrzyskiego - Ostrowie w gminie Proszowice. W obchodach wziął udział wicemarszałek Wojciech Kozak.

13 03 2016Więcej