RSS

Wydarzenia

Spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu krakowskiego

Wójtowie i burmistrzowie powiatu krakowskiego spotkali się, by poruszyć bieżące, ważne dla regionu kwestie. Tematami spotkania m.in. zmiany w ustawie Prawo Budowlane czy program usuwania azbestu z budynków w powiecie krakowskim Ekodach. Dane dotyczące utylizacji azbestu w Województwie Małopolskim przedstawił wicemarszałek Wojciech Kozak.

23 06 2015Więcej

Marszałek Sowa popiera akcje Czystej Polski

– Czyste Tatry, Czysta Plaża to te z inicjatyw oddolnych, których nie można nie wspierać. Są bardzo cenne, bo skuecznie zmieniają świadomość polskiego społeczeństwa w kwestii ochrony środowiska  – mówił podczas konferencji prasowej inaugurującej obie akcje Stowarzyszenia Czysta Polska marszałek Marek Sowa. 

20 06 2015Więcej

Ekoliderzy w Małopolsce

– Te inwestycje mogą być wzorem dla innych, jak chronić środowisko naszej pięknej Małopolski – mówił podczas otwarcia gali eko.LIDERZY 2015 województwa małopolskiego wicemarszałek Wojciech Kozak. Nagrody wręczono w 13 kategoriach, doceniając nie tylko działania powiatów, gmin, ale też schronisk czy szkół.

15 06 2015Więcej

Mateusz Rosa laureatem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Licealista z Małopolski - Mateusz Rosa, znalazł się w gronie dziesięciu laureatów finału XXX edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który odbył się w dniach 5-7 czerwca w Olsztynie. Jako laureat będzie miał możliwość rozpoczęcia studiów o profilu przyrodniczym na 62 uczelniach w kraju, bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych.

10 06 2015Więcej

Perspektywa 2014-2020 szansą na czyste powietrze

Jak środki unijne pomogą w walce z zanieczyszczeniem powiatrze Małopolsce? – o tym dyskutowano podczas czwartkowej konferencji „Perspektywa 2014-2020 szansą na czyste powietrze”. Zagadnienia z zakresu ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej omawiał wicemarszałek Wojciech Kozak.

28 05 2015Więcej