RSS

Wydarzenia

Pomoc dla strażaków z powiatu olkuskiego

Kolejna transza pomocy finansowej udzielanej przez Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach programów: Bezpieczna Małopolska i Małopolskie Remizy trafiła do strażaków – ochotników. Tym razem dotacje otrzymały ochotnicze straże pożarne z gmin powiatu olkuskiego: Bolesławia, Kluczy, Trzyciąży i Wolbromia. Umowy gwarantujące dofinansowanie przekazali: wicemarszałek Wojciech Kozak i członek zarządu Jacek Krupa. 

24 07 2015Więcej

Ruszył program „Bezpieczna Małopolska 2015”

Zakup sprzętu i umundurowania niezbędnego do codziennej pracy strażaków-ochotników z Małopolski będzie możliwy dzięki nowemu programowi „Bezpieczna Małopolska 2015”.  Zarząd województwa przeznaczył na ten cel 500 tys. zł. To kolejny obok „Małopolskich Remiz” projekt Województwa Małopolskiego, który poprawia jakość i warunki pracy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z naszego regionu. 

22 07 2015Więcej

1,6 mln zł na kolektory słonecze w gminie Ochotnica Dolna

Już wkrótce w szkole oraz oczyszczalni ścieków w Tylmanowej (gm. Ochotnica Dolna) z gniazdek popłynie prąd z energii słonecznej. W czwartek wicemarszałek Stanisław Sorys podpisał umowę o dofinansowanie tej inwestycji w ramach MRPO 2007-2013. Gmina Ochotnica uzyskała dzięki temu wsparcie w wysokości ponad 1,6 mln zł. Koszt całego projektu to niecałe 2 mln zł.

10 07 2015Więcej

Spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu krakowskiego

Wójtowie i burmistrzowie powiatu krakowskiego spotkali się, by poruszyć bieżące, ważne dla regionu kwestie. Tematami spotkania m.in. zmiany w ustawie Prawo Budowlane czy program usuwania azbestu z budynków w powiecie krakowskim Ekodach. Dane dotyczące utylizacji azbestu w Województwie Małopolskim przedstawił wicemarszałek Wojciech Kozak.

23 06 2015Więcej

Marszałek Sowa popiera akcje Czystej Polski

– Czyste Tatry, Czysta Plaża to te z inicjatyw oddolnych, których nie można nie wspierać. Są bardzo cenne, bo skuecznie zmieniają świadomość polskiego społeczeństwa w kwestii ochrony środowiska  – mówił podczas konferencji prasowej inaugurującej obie akcje Stowarzyszenia Czysta Polska marszałek Marek Sowa. 

20 06 2015Więcej