RSS

Wydarzenia

Strażak, który uratował Adasia nagrodzony

30 listopada Michał Godyń – podkomisarz Policji i druh z OSP w Czernej odnalazł wyziębionego Adasia. Dzięki udzieleniu mu pierwszej pomocy i podtrzymaniu funkcji życiowych aż do przyjazdu karetki, życie chłopca udało się uratować. To właśnie Michał Godyń został wybrany Strażakiem Miesiąca Listopada, a tym samym ma szansę na tytuł Strażaka Roku Województwa Małopolskiego. Nagrodę finansową, którą dziś otrzymał, zamierza przekazać potrzebującym.

18 12 2014Więcej

Jak powinny wyglądać Miasta Przyszłości?

Trwa VII Forum Nowej Gospodarki. Dziś na Akademii Górniczo-Hutniczej o miastach przyszłości dyskutują liderzy biznesu, nauki i administracji. O tym, jak wyglądać mogą inteligentne miasta w Małopolsce mówił gospodarz regionu – marszałek Marek Sowa.

15 12 2014Więcej

Tarnów: Jak optymalnie gospodarować odpadami komunalnymi?

O tym jak optymalnie gospodarować odpadami komunalnymi w regionie tarnowskim rozmawiano dziś podczas konferencji zorganizowanej przez Tarnowski Organizator Komunalny. - Subregion tarnowski jest liderem pod względem ilości zbieranych odpadów - mówił podczas spotkania wicemarszałek Stanisław Sorys. 

12 12 2014Więcej

Środowisko, klimat, energia w europejskich regionach

Działania proekologiczne w Europie – na ten temat rozmawiali dziś w Brukseli przedstawiciele Komitetu Regionów. Marszałek Marek Sowa wziął udział w 16. posiedzeniu Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE), podczas którego głosowano nad dwoma opiniami: „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: przegląd prawodawstwa UE w zakresie odpadów” oraz „Możliwości zasobooszczędności w sektorze budowlanym”.

11 12 2014Więcej

Dbają, by środowisko było eko

Od ośmiu lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nagradza samorządy i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce. Jak co roku nagrodzono gminy i powiaty, ich spółki komunalne oraz jednostki działające na rzecz ochrony środowiska, a także szkoły i organizacje samorządowe. Laureatom gratulował wicemarszałek Wojciech Kozak. 

10 12 2014Więcej